Note test 1 (ro)

Anul 1, seria 1 (română): notele sunt publicate aici. Deschideți fila cu numele programului pe care îl urmați (atenție, să nu fie fila de la linia engleză).
În același fișier vor fi trecute toate celelalte punctaje (testele 2 și 3, teme etc.).
Anunțuri

Test 1

CIG 1 + EAI 1: testul nr. 1 va avea loc în data de 8 noiembrie 2017, la ora 13 (miercuri, în pauza de masă), în Aulă (etajul 1, lângă Decanat).

EL 1 (English line, year 1): the 1st test is on Wednesday, November 8th, 2017, at 13:00, in the room called Aula (first floor, near the dean’s office).