2015-2016, sem. 2

Alegeți din meniu | Go to:

[Această pagină folosește 100% electroni reciclabili. | This page was made from 100% recycled electrons.]

În timpul semestrului | During the semester

Secție
Program
disciplină
subject
examen
exam
dată
date
oră
time
sală
room
[Depășit | Outdated]

spre meniu meniu | menu

Sesiune, pe secții | Session, by programs

data 1
1st option
data 2
2nd option
restanță
repeat exam
MDA 2 2016-05-28
08:00
216
2016-06-04
11:00
A2
2016-06-08
17:00
001
MRU 2 2016-05-25
08:00
207
2016-06-01
14:00
241
2016-06-08
17:00
001
IBM 1 2016-06-03
17:30
102
2016-07-04
17:00
235
MDAE 1 2016-06-11
08:00
241
2016-06-18
11:00
216
2016-07-04
17:00
235
MG 3 2016-06-01
14:00
241
2016-06-04
11:00
A2
2016-06-08
17:00
001
MG 3 ID 2016-05-25
08:00
207
2016-06-01
14:00
241
2016-06-08
17:00
001
MGE 3 2016-06-01
14:00
241
2016-06-04
11:00
A2
2016-06-08
17:00
001

spre meniu meniu | menu

Sesiune, cronologic | Session, chronologically

data
date
ora
time
sala
room
secții
programs
2016-05-25 08:00 207 MRU 2 + MG 3 ID
2016-05-28 08:00 216 MDA 2
2016-06-01 14:00 241 MRU 2 + MG 3 + MG 3 ID + MGE 3
2016-06-03 17:30 102 IBM 1
2016-06-04 11:00 A2 MDA 2 + MG 3 + MGE 3
2016-06-08 17:00 001 toate secțiile, ani terminali (restanță) | all programs in their final year (repeat exam)
2016-06-11 08:00 241 MDAE 1
2016-06-18 11:00 216 MDAE 1
2016-07-04 17:00 235 IBM 1 + MDAE 1

spre meniu meniu | menu

Calendar

spre meniu meniu | menu

Reclame