2016-2017, sem. 2

Alegeți din meniu | Go to:

[Această pagină folosește 100% electroni reciclabili. | This page was made from 100% recycled electrons.]

În timpul semestrului | During the semester

Secție
Program
disciplină
subject
examen
exam
dată
date
oră
time
sală
room
[Depășit | Outdated]

spre meniu meniu | menu

Sesiune, pe secții | Session, by programs

data 1
1st option
data 2
2nd option
restanță
repeat exam
MG 3 2017-05-30
08:00
241
2017-06-11
11:00
A2
2017-06-18
?
?
MGE 3 2017-05-30
08:00
241
2017-06-11
11:00
A2
2017-06-18
?
?
MG 3 ID 2017-06-03
14:00
022
2017-06-08
17:00
022
2017-06-18
?
?
IBM 1 2017-06-07
18:05
A1
2017-07-13
?
?
MDAE 1 2017-06-14
11:00
215
2017-06-25
?
?
2017-07-13
?
?
MDA 2 2017-06-03
14:00
022
2017-06-11
11:00
A2
2017-06-18
?
?
MRU 2 2017-06-03
14:00
022
2017-06-08
17:00
022
2017-06-18
?
?
MSRU 2 (FSAS) odată cu MDA 2 sau cu MRU 2 2017-06-18
?
?

spre meniu meniu | menu

Sesiune, cronologic | Session, chronologically

data
date
ora
time
sala
room
secții
programs
2017-05-30 08:00 241 MG 3; MGE 3
2017-06-03 14:00 022 MG 3 ID; MDA 2 + MRU 2
2017-06-07 18:05 A1 IBM 1
2017-06-08 17:00 022 MG 3 ID; MRU 2
2017-06-11 11:00 A2 MG 3; MGE 3; MDA 2
2017-06-14 11:00 215 MDAE 1
2017-06-18 ? ? MG 3, MGE 3, MG 3 ID, MDA 2, MRU 2, MSRU 2 (restanță | repeat exam)
2017-06-25 ? ? MDAE 1
2017-07-13 ? ? IBM 1 + MDAE 1 (repeat exam)

spre meniu meniu | menu

Calendar

spre meniu meniu | menu

Reclame