Leadership în organizații

Această pagină este în curs de actualizare, încă nu conține materialele necesare pentru anul universitar 2017-2018!
» Interested in the English-taught subject? Go to Leadership in organisations.

Alegeți din meniu:

[Această pagină folosește 100% electroni reciclabili.]

Natura disciplinei

Conținutul disciplinei

Cursul Leadership în organizații are ca obiect conducerea – mai precis, studiază comportamentul ca lider al managerului din cadrul unei organizații. Accentul este pus pe elemente comportamentale precum autoritarismul sau orientarea înspre sarcină/angajați, cu o atenție sporită pentru înțelegerea factorilor care necesită un comportament (stil) sau altul. Fiindcă leadershipul înseamnă influențarea altor persoane, acest curs acordă un spațiu larg puterii în organizații – atât laturii oficiale a puterii, cât mai ales laturii informale, care ține de personalitatea liderului.

Obiectivele disciplinei

După însușirea acestui curs, studenții ar trebui să fie capabili de a:

 • Prezenta detaliat conceptul de leadership și alte concepte înrudite.
 • Reliefa legăturile plurivalente dintre leadership și management.
 • Explica modul în puterea este câștigată și folosită în organizații.
 • Enumera trăsăturile care descriu un lider eficace.
 • Explica modul în care stilul de leadership trebuie modificat în funcție de diferite caracteristici ale situației concrete (în special ținând de subalterni).
 • Prezenta cele mai recente direcții de interes în privința leadershipului.

Subiectele acoperite sunt relevante pentru masteranzii din domeniul economic, indiferent de specializare și cariera dorită. Cu siguranță, atunci când vor lucra într-o organizație vor fi subalterni, poate chiar șefi, fiind utilă deținerea unor cunoștințe de leadership. În ultimă instanță, orice persoană trebuie să le influențeze pe altele, deci poate beneficia de pe urma studierii acestei discipline.

Cunoștințe preliminare

 • Management. Aceste cunoștințe sunt obligatorii. Leadershipul în organizații este o componentă a managementului și necesită înțelegerea legăturii cu alte componente. De asemenea, este necesară stăpânirea unor concepte precum ierarhia, autoritatea etc.
 • Comportament organizațional. Aceste cunoștințe nu sunt obligatorii, însă facilitează înțelegerea corectă a leadershipului. Elementele cele mai importante sunt cele privind percepția, personalitatea, valorile și atitudinile, cultura organizațională, motivarea, comunicarea, managementul grupului și… leadershipul 🙂

spre meniu meniu

Administrarea disciplinei

Titularul disciplinei: lector dr. Dan C. Lungescu.
Specializările vizate: MDA 2, MRU 2, MDA 2 FR.
Credite: 6.

Comunicarea notelor

Notele studenților vor fi publicate:

 • Pe platforma Academic Info (necesită autentificare). Aici fiecare student își poate vedea notele proprii, însă numai după terminarea sesiunii. Este vorba doar de notele finale, cele trecute în catalog.
 • Pe platforma FR (necesită autentificare), în cazul studenților de la FR. Este vorba doar de notele finale. [Notă: în acest an nu este cazul.]
 • În pagina Note | Grades a acestui blog. Este vorba atât de notele finale, cât și de punctajele obținute în timpul semestrului (care vor intra în componența notelor finale).

Documente disponibile

spre meniu meniu

Structura cursului

Partea I. Bazele leadershipului
Cap. 1. Introducere în leadership
Cap. 2. Puterea în organizație
Cap. 3. Personalitatea liderului

Partea II. Comportamentul liderilor desemnați
Cap. 4. Necesitatea leadershipului formal
Cap. 5. Stilurile de leadership
Cap. 6. Leadershipul circumstanțial

Partea III. Tematica extinsă a leadershipului
Cap. 7. Condiționarea culturală a leadershipului
Cap. 8. Femeia și bărbatul în leadership
Cap. 9. Abordări moderne ale leadershipului

Notă: capitolele ale căror titluri sunt scrise cu litere cursive nu sunt cerute pentru examen.

spre meniu meniu

Planificarea pe săptămâni (zi)

Săpt. Tematică Activități
1 Prezentarea cursului Confecționarea ecusoanelor
Prezentarea studenților
„Așteptări, Speranțe, Temeri”
2 Cap. 1. Introducere în leadership (1)
3 Cap. 1. Introducere în leadership (2)
4 Cap. 2. Puterea în organizație (1)
5 Cap. 2. Puterea în organizație (2)
6 Cap. 3. Personalitatea liderului
7 Cap. 4. Necesitatea leadershipului formal
8 Cap. 5. Stilurile de leadership
9 Cap. 6. Leadershipul circumstanțial (1)
10 Cap. 6. Leadershipul circumstanțial (2)
11 Cap. 7. Condiționarea culturală a leadershipului
12 Cap. 8. Femeia și bărbatul în leadership
Cap. 9. Abordări moderne ale leadershipului

spre meniu meniu

Conținutul fiecărei întâlniri (FR)

Întâlnirea Tematica Subiecte de discuție
1 Chestiuni organizatorice
Cap. 1. Introducere în leadership
Cap. 2. Puterea în organizație
Cap. 3. Personalitatea liderului
Cap. 4. Necesitatea leadershipului formal
2 Cap. 5. Stilurile de leadership
Cap. 6. Leadershipul circumstanțial
Cap. 7. Condiționarea culturală a leadershipului
Cap. 8. Femeia și bărbatul în leadership
Cap. 9. Abordări moderne ale leadershipului

spre meniu meniu

Notarea studenților, zi

Structura notei

 • 5,5 puncte: examenul final (test cu întrebări deschise).
 • 1,5 puncte: teme pentru acasă (3 teme × 0,5 puncte).
 • 2,0 puncte: activitatea la seminar, care cuprinde:
  • un portofoliu de activități: 1,0 puncte (10 piese × 0,1 puncte).
  • participarea activă (incluzând prezența la seminar): 1,0 puncte.
 • 1,0 puncte: din oficiu.

Nota finală este un număr întreg, între 1 și 10.
Examenul este luat numai dacă punctajul la testul final este de cel puțin 2,0 puncte (din 5,5 posibile); în caz contrar, examenul este picat din cauza necunoașterii teoriei, chiar dacă restul punctajelor sunt mari. Atenție, punctajul de 2,0 la testul final este necesar, dar nu și suficient pentru luarea examenului!
Evident, nu poate lua examenul un student care nu participă la testul final.

Testul final va conține întrebări din toate capitolele cerute pentru examen.

Piese de portofoliu

 1. Ecusonul (seminarul nr. 1).
 2. (va continua)

Piesele de portofoliu pot fi realizate NUMAI în timpul seminarului, în timpul alocat activității respective. Nu se pot recupera ulterior, și nu se pot folosi materiale realizate în prealabil, acasă. Studentul realizează piesa » dascălul o semnează » studentul o păstrează (îi poate fi de folos) și în ultimul seminar îi predă dascălului un dosar cu toate piesele realizate » dascălul verifică dosarul și atribuie punctajul corespunzător » la examen studentul își ia dosarul înapoi.

Teme pentru acasă

 1. [urmează] – [explicații]
 2. [urmează] – [explicații]
 3. [urmează] – [explicații]

» Instrucțiuni pentru predarea temelor pentru acasă.

Prezența

Prezența la curs+seminar nu este obligatorie pentru luarea examenului, însă este monitorizată și afectează nota prin intermediul pieselor de portofoliu și punctajului pentru participarea activă la seminar. Dacă un student lipsește de la un seminar, el NU va realiza punctajul corespunzător acestuia, indiferent de motivul absenței (deci nici din motive medicale) – punctul respectiv certifică realizarea unei activități, pe care cel absent, indiferent de motivul absenței, nu o poate avea. Bineînțeles, dacă motivul absenței este unul academic, punctajul va fi compensat.

spre meniu meniu

Notarea studenților, FR

Structura notei

 • 7,5 puncte: examenul final (test cu întrebări deschise).
 • 1,5 puncte: teme pentru acasă (3 teme).
 • 1,0 puncte: din oficiu.

Nota finală este un număr întreg, între 1 și 10.
Examenul este luat numai dacă punctajul la testul final este de cel puțin 3,0 puncte (din 7,5 posibile); în caz contrar, examenul este picat din cauza necunoașterii teoriei, chiar dacă restul punctajelor sunt mari. Atenție, punctajul de 3,0 la testul final este necesar, dar nu și suficient pentru luarea examenului!
Evident, nu poate lua examenul un student care nu participă la testul final.

Testul final va conține întrebări din toate capitolele cerute pentru examen.

Teme pentru acasă

Temele pentru acasă sunt aceleași ca la învățământul de zi, fiind listate aici: teme

La FR, pentru toate aceste teme, termenul de predare este ultima zi a semestrului, adică [nu este cazul în 2016], ora 24:00.
» Instrucțiuni pentru predarea temelor pentru acasă.

spre meniu meniu

Materiale didactice

Prezentări (curs)

Prezentările de la curs, ca fișiere pdf (toate capitolele cerute pentru examen, într-un pachet RAR).

Fișe de lucru (seminar)

Studenții de la zi sunt rugați să descarce, să tipărească și să aibă la seminar fișele de lucru de mai jos.

Seminar Fișe de lucru
1 (va urma)

FR

Fișierul de aici este același de pe platforma ID/FR; fiindcă pot exista probleme privind accesarea acelei platforme, poate fi descărcat și de aici: Silabus FR.

Audio-video

spre meniu menu

Exemple de întrebări din examen

» Some other examples, in English.
But be aware that many of them do not apply to examinations in Romanian, since the English-taught subject is rather Leadership and organisational behaviour!

Cap. 1. Introducere în leadership
Ce este un lider?
Explicați legătura dintre conceptele de lider și de manager.

Cap. 2. Puterea în organizație
Care este reversul puterii?
Numiți și explicați cinci tipuri de putere (modelul French & Raven).

Cap. 3. Personalitatea liderului
Teoriile privind trăsăturile liderului pornesc de la această idee fundamentală: …
Enumerați patru elemente de personalitate care fundamentează inteligența emoțională.

Cap. 4. Necesitatea leadershipului formal
Scrieți două argumente în favoarea necesității leadershipului.
Dați trei exemple de substituenți ai leadershipului.

Cap. 5. Stilurile de leadership
Conform abordării lui Lewin, Lippitt și White, există trei categorii de lideri: …
În ce situație este recomandată folosirea stilului laisser-faire (permisiv)?
Ce este considerația descrisă în studiile privind comportamentul liderilor?
Reprezentați grafic grila leadershipului:

Cap. 6. Leadershipul circumstanțial
Prezentați acțiunea variabilelor de intervenție, conform modelului Likert:

Scrieți stilul de leadership necesar pentru fiecare dintre nivelurile posibile de disponibilitate (maturitate organizațională) a subalternilor (modelul Hersey-Blanchard):
    – maturitate … : stil …
    – maturitate … : stil …
    – maturitate … : stil …
    – maturitate … : stil …
Ce se măsoară prin testul LPC?
Conform teoriei situaționale a lui Fiedler, este mai ușor să conduci un grup atunci când:
    1. …
    2. …
    3. …

spre meniu meniu

Teme pentru disertație

Lista de mai jos este orientativă.
În principiu, absolut orice element din curs – leadershipul formal, leadershipul emergent, puterea, tacticile de câștigare a puterii, personalitatea liderului, stitlurile de leadership, femeile ca lideri etc. – poate fi tratat în disertație, cu condiția să facă obiectul unei abordări practice. În mod obișnuit, o asemenea abordare practică se face în cadrul unei organizații; pot exista, însă, și studii care privesc practicile dintr-o țară, ramură, tip de organizație ș.a.m.d., nemaifiind realizate într-o organizație anume.
Subliniem: elementele de mai jos sunt subiecte (teme), nu titluri.
Așadar, câteva exemple:

 • Tacticile de obținere a puterii în organizația X.
 • Leadershipul specific organizațiilor românești.
 • Compararea managerilor români și străini (germani, americani etc.) din perspectiva leadershipului.
 • Leadershipul la nivelul femeilor (în general sau în România).
 • Stilul de leadership adecvat într-o anumită industrie (într-o anumită activitate).
 • Verificarea unei teorii a leadershipului în organizația X.
 • Raportul dintre leadership și birocrație în organizația X.
 • Contribuția inteligenței emoționale în leadership.
 • Relația dintre leadership și cultura organizațională.
 • Relația dintre cultura națională și leadership.
 • Relația dintre puterea șefului și rezultatele subalternilor în organizația X.
 • Delegarea de autoritate în organizația X.
 • Relația dintre leadership și motivare în organizația X.
 • Relația dintre leadership și comunicare în organizația X.
 • Probleme etice în leadershipul din organizația X.
 • Descrierea pe baze științifice a personalității/comportamentului unui lider real (conducător militar, șef de stat, creator/manager general al unei companii, antrenor sportiv, luptător pentru drepturile civile, lider religios etc.).
 • Leadershipul informal (emergent) în organizația X.
 • Leadershipul necesar pentru îndepărtarea unei crize.

De asemenea, se pot propune și subiecte care depășesc limitele materialului predat la curs, dar se referă la leadership sau au legătură cu leadershipul, precum:

 • Motivarea angajaților.
 • Comunicarea managerială.
 • Managementul grupului.
 • Inteligența emoțională.
 • Managementul stresului.
 • Managementul conflictelor.
 • Comportamentul uman în organizație.
 • Valorile și convingerile angajaților.
 • Cultura organizațională.
 • Pregătirea profesională a liderilor/managerilor.
 • Leadershipul politic.
 • Leadershipul în școli/spitale/unități militare/instituții culturale/administrația publică etc.

spre meniu meniu

Bibliografie

 1. de Vries, M.K. (2007). Leadership. Arta și măiestria de a conduce (ediția a doua). CODECS.
 2. Johns, G. (1996). Comportament organizațional. Editura Economică.
 3. Lungescu, D.C. & Popa, M. & Salanță, I.I. (2015). Management. Concepte, tehnici, abilități (ediția a II-a, revizuită). Cluj-Napoca: Risoprint.
 4. Owen, H. & Hodgson, V. & Gazzard, N. (2006). Manual de leadership. Ghid practic pentru un leadership eficient. CODECS.
 5. Tichy, N.M. & Cohen, E. (2000). Liderul sau arta de a conduce. Teora.
 6. Williams, D. (2007). Leadership real. Oameni și organizații față în față cu marile lor provocări. CODECS.
 7. Zlate, M. (1994). Leadership și management. Polirom.

spre meniu meniu

Statisticile notelor din anii anteriori

MDA 2
anul 10 9 8 7 6 5 ≤4
2015-2016 ? ? ? ? ? ? ?
2014-2015 7 7 5 3 7 7 0
2013-2014 10 5 9 4 7 2 0
2012-2013 19 8 1 6 3 2 0
2011-2012 16 10 7 9 6 4 0
2010-2011 15 6 7 6 8 8 0
2009-2010 60 39 31 27 9 15 0
MRU 2
anul 10 9 8 7 6 5 ≤4
2015-2016 ? ? ? ? ? ? ?
2014-2015 2 2 1 7 2 0 0
2013-2014 1 0 0 0 0 0 0
2012-2013 6 1 0 0 1 1 0
2011-2012 0 1 1 1 0 0 0
2010-2011 19 9 4 5 1 4 1
2009-2010 67 31 25 11 5 4 1
MDA 2 FR
anul 10 9 8 7 6 5 ≤4
2013-2014 6 1 1 3 1 0 0
2012-2013 7 2 6 2 3 3 0
2011-2012 10 10 9 5 1 4 0
2010-2011 9 8 6 6 2 4 0
2009-2010 5 4 3 3 6 4 0
MRU 2 FR
anul 10 9 8 7 6 5 ≤4
2013-2014 10 0 8 0 0 0 0
2012-2013 11 1 4 2 1 6 0
2011-2012 13 6 5 5 3 0 1
2010-2011 9 7 6 10 4 3 0
2009-2010 13 4 4 3 3 2 0

Baftă!

spre meniu meniu

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s