Management comparat

Planificarea pe săptămâni (zi)

Studenții trebuie să descarce fișele de lucru, să le tipărească și să le aibă cu ei la seminar. Atenție, unele dintre ele sunt piese de portofoliu, lipsa lor la seminar antrenând pierderea punctajului aferent acelor piese.

Săpt. Prelegeri (curs) Seminar
Dată Conținut
1 26 feb. Prezentarea disciplinei
Cap. 1. Introducere în Managementul comparat
2 5 mar.
3 12 mar. Cap. 2. Fundamentele culturale ale managementului
4 19 mar.
5 26 mar. Cap. 3. Managementul în SUA
 • Ecartul puterii în România
 • Individualismul
6 2 apr.
 • Individualismul în România
 • Evitarea incertitudinii
7 16 apr. Cap. 4. Managementul în Japonia
 • Evitarea incertitudinii în România
 • Masculinitatea
8 23 apr.
 • Masculinitatea în România
 • Modelul T & H-T: relațiile dintre oameni (1)
9 30 apr. Cap. 5. Managementul în Germania
 • Test nr. 1 – capitolul 2
 • Modelul T & H-T: relațiile dintre oameni (2)
10 7 mai
 • Test nr. 2 – capitolele 3-4
 • Modelul T & H-T: relația omului cu timpul
 • Modelul T & H-T: relația omului cu natura
11 14 mai Cap. 6. Managementul în Franța
Cap. 7. Managementul în Regatul Unit
 • Modelul GLOBE
 • Alte hărți culturale
12 21 mai
 • Test nr. 3 – capitolele 5-7
 • Managerul din România
 • Recapitulare pentru examen

spre meniu meniu

Conținutul fiecărei întâlniri (ID)

Întâlnirea Tematica
1 Prezentarea disciplinei
Cap. 2. Fundamentele culturale ale managementului:
– conceptul de cultură
– modelul Hofstede
2 Cap. 3. Managementul în SUA
Cap. 4. Managementul în Japonia
Cap. 5. Managementul în Germania
Cap. 6. Managementul în Franța
Cap. 7. Managementul în Regatul Unit

spre meniu meniu

Notarea studenților (zi)

Structura notei

Nota finală este un număr întreg, între 10 și 1.
Examenul poate fi luat numai dacă punctajul brut la testul final este de cel puțin 40 de puncte (din 100 posibile); în caz contrar, examenul este picat din cauza necunoașterii teoriei, chiar dacă restul punctajelor sunt mari.
Evident, nu poate lua examenul un student care nu participă la testul final.

Testul final

Testul final, din sesiunea de examene, va conține întrebări deschise, cu un punctaj total de 100. Punctajul obținut va fi înmulțit cu un coeficient corespunzător punctajului din componența notei. De pildă, dacă testul final are alocate în notă 4,0 puncte, atunci punctajul obținut la test va fi înmulțit cu 4/100, adică cu 0,04 (100 puncte la test = 4 puncte în notă; 75 de puncte la test = 3,5 puncte în notă ș.a.m.d.).

Testul final va conține întrebări din toate capitolele, cu excepția primului (Cap. 1. Introducere în Managementul comparat).
Cele mai multe întrebări vor viza Cap. 2 (cultura).
Pe lângă întrebări referitoare la un capitol anume (la o țară anume), vor fi și întrebări la care țara trebuie identificată de student (exemplu: Care este cea mai individualistă societate din Europa?, răspunsul fiind Regatul Unit).

exemple de întrebări din testul final Exemple de întrebări din testul final!

Verificările pe parcurs

Pe parcursul semestrului vor avea loc trei verificări, fiecare acoperind o anumită parte a disciplinei. Capitolele vizate și data fiecărei verificări sunt precizate în planificarea pe săptămâni (coloana aferentă seminarului).
Fiecare verificare durează 10 minute și constă într-un test-grilă cu 10 întrebări. Fiecare întrebare are 4 variante de răspuns, dintre care una – și numai una – este cea corectă.
Fiecare test-grilă are un punctaj total de 0,5.
Fiecare verificare pe parcurs vor avea loc la începutul seminarului.

exemple de întrebări din testul final Exemple de întrebări din verificările pe parcurs!

Portofoliul

Portofoliul de activități este alcătuit din materiale completate la seminar, care să ateste activitatea studentului în cadrul seminarului.

 1. Ecusonul (seminarul nr. 1);
 2. descarcă fișa Fișa de lucru nr. 2: Desen 1 (seminarul nr. 1);
 3. descarcă fișa Fișa de lucru nr. 3: Simbolurile unei culturi (seminarul nr. 2);
 4. descarcă fișa Fișa de lucru nr. 4: Aisbergul cultural (seminarul nr. 3);
 5. descarcă fișa Fișa de lucru nr. 5: Centralizare contra descentralizare (seminarul nr. 4);
 6. (Lista va fi actualizată pe parcursul semestrului.)

Piesele de portofoliu pot fi realizate NUMAI în timpul seminarului, în timpul alocat activității respective. Nu se pot recupera ulterior, și nu se pot folosi materiale realizate în prealabil, acasă. Studentul realizează piesa » dascălul o semnează/ștampilează » studentul o păstrează (îi poate fi de folos) și în ultimul seminar îi predă dascălului un dosar cu toate piesele realizate » dascălul verifică dosarul și atribuie punctajul corespunzător » la examen studentul își ia dosarul înapoi.
Nu rătăciți piesele de portofoliu, este păcat să pierdeți un punct din notă!

Temele pentru acasă

 1. Elementele unei culturi. Fiecare student își va alege o comunitate a cărei cultură îi este familiară: România sau o altă țară în care a trăit, o regiune istorică (Transilvania etc.), un grup de țări (Europa de E etc.), o religie/confesiune, o organizație ș.a.m.d. Este foarte important ca acea comunitate să fie cunoscută de student în mod direct, nu din cărți. Pe o pagină A4 poziționată „peisaj” (landscape), împărțită în 3 coloane (Comportament | Valori | Convingeri), studentul va nota principalele elemente specifice acelei culturi: care sunt comportamentele oamenilor (obiceiurile), care sunt principalele valori (ce consideră acea cultură ca fiind bine sau rău), și care sunt principalele convingeri (ce consideră acea cultură ca fiind adevărat sau fals). Termen: seminarul nr. 4 (2016-03-14).
 2. Ecartul puterii în România. Pe baza informațiilor din curs, studentul trebuie să descrie manifestarea în România a acestei dimensiuni culturale, ecartul puterii, prin exemple din viața reală (pot fi legate de familie, de școală, de organizații, de administrația de stat ș.a.m.d.), care să sugereze fie un EP mare (atitudine favorabilă inegalităților sociale), fie un EP mic (atitudine favorabilă egalității sociale). Termen: seminarul nr. 5 (2016-03-21).
 3. Individualismul în România. Pe baza informațiilor din curs, studentul trebuie să descrie manifestarea în România a acestei dimensiuni culturale, individualismul, prin exemple din viața reală (pot fi legate de familie, de școală, de organizații, de administrația de stat ș.a.m.d.), care să sugereze fie un individualism pronunțat (relații slabe între oameni), fie un individualism scăzut (colectivism: relații strânse între oameni). Termen: seminarul nr. 6 (2016-03-28).
 4. Evitarea incertitudinii în România. Pe baza informațiilor din curs, studentul trebuie să descrie manifestarea în România a acestei dimensiuni culturale, evitarea incertitudinii, prin exemple din viața reală (pot fi legate de familie, de școală, de organizații, de administrația de stat ș.a.m.d.), care să sugereze fie o evitare puternică a incertitudinii (atitudine nefavorabilă față de ceea ce este diferit/străin), fie o evitare slabă a incertitudinii (atitudine favorabilă față de ceea ce este diferit/străin). Termen: seminarul nr. 7 (2016-04-04).
 5. Masculinitatea în România. Pe baza informațiilor din curs, studentul trebuie să descrie manifestarea în România a acestei dimensiuni culturale, masculinitatea, prin exemple din viața reală (pot fi legate de familie, de școală, de organizații, de administrația de stat ș.a.m.d.), care să sugereze fie o masculinitate pronunțată (inegalitate între cele două sexe, interes pentru avere și putere, prețuirea aroganței), fie o masculinitate redusă (feminitate: egalitate între cele două sexe, interes pentru armonie și calitatea vieții, prețuirea modestiei, egalitarism). Termen: seminarul nr. 8 (când se va recupera seminarul din 2016-04-11).

Termenele de mai sus privesc doar învățământul de zi, nu și FR.
Temele 2-5: dacă studentul este din Republica Moldova sau a trăit într-o altă țară, poate trata țara respectivă, nu neapărat România.
instrucțiuni pentru predarea temelor Instrucțiuni pentru predarea temelor pentru acasă.

Prezența

Prezența la curs nu este obligatorie și nu este monitorizată în niciun fel.
Prezența la seminar nu este obligatorie pentru luarea examenului, însă este monitorizată și afectează nota prin intermediul pieselor de portofoliu și punctajului pentru participarea activă la seminar. Dacă un student lipsește de la un seminar, el NU va realiza punctajul corespunzător acestuia, indiferent de motivul absenței (deci nici din motive medicale) – punctul respectiv certifică realizarea unei activități, pe care cel absent, indiferent de motivul absenței, nu o poate avea. Bineînțeles, dacă motivul absenței este unul academic, punctajul va fi compensat.

spre meniu meniu

Notarea studenților (ID)

Evaluarea studentului se face sub forma unui test cu întrebări deschise (pot fi și întrebări închise, dar puține).
Nota este un număr întreg, între 10 și 1.
Testul are un punctaj brut maxim de 100. Punctajul brut obținut este înmulțit cu un coeficient corespunzător punctajului din componența notei. Dacă testul are alocate în notă 9,0 puncte (un punct este din oficiu), atunci punctajul brut obținut la test este înmulțit cu 9/100, adică cu 0,09 (100 puncte la test = 9 puncte în notă; 75 de puncte la test = 6,75 puncte în notă ș.a.m.d.).

Examenul poate fi luat numai dacă punctajul brut la test este de cel puțin 40 de puncte (din 100 posibile); în caz contrar, examenul este picat.

Testul conține întrebări din toate capitolele, cu excepția primului (Cap. 1. Introducere în Managementul comparat).
Cele mai multe întrebări vizează Cap. 2 (cultura).
Pe lângă întrebări referitoare la un capitol anume (la o țară anume), sunt și întrebări la care țara trebuie identificată de student (exemplu: Care este cea mai individualistă societate din Europa?, răspunsul fiind Regatul Unit).

exemple de întrebări din testul final Exemple de întrebări din test!

spre meniu meniu

Materiale didactice

prezentările folosite la curs Prezentările de la curs, ca fișiere pdf (într-un pachet RAR).
Fișele de lucru utilizate la seminar: se pot descărca din fișele de lucru planificarea pe săptămâni.
descarcă fișa Silabusul pentru ID.

spre meniu menu

Exemple de întrebări

Alegeți examenul: testul 1 | testul 2 | testul 3 | examenul final.

Testul nr. 1

Care dintre următoarele NU este un neajuns al culturii?

 • Barieră împotriva schimbării.
 • Barieră împotriva educației.
 • Barieră împotriva diversității.
 • Barieră împotriva achizițiilor și fuziunilor.

Identificați straturile unei culturi:

 • Cultura națională, cultura regională, cultura organizațională.
 • Familia, școala, națiunea.
 • Convingeri, valori, comportament.
 • Roșii, ardei, castraveți etc.

Ce este subcultura?

 • Mediocritatea produsă de lipsa de educație.
 • O cultură din cadrul unei culturi mai largi.
 • O cultură de dimensiuni reduse.
 • O cultură de dimensiuni mai largi.

Cum NU este cultura?

 • Colectivă.
 • Înnăscută.
 • Moștenită.
 • Învățată.

Hofstede’s model focuses:

 • Organisational cultures.
 • National cultures.
 • Corporate cultures.
 • Hofstede’s own cultures.

Cele mai individualiste țări din lume sunt:

 • Țările de limbă engleză.
 • Țările latino-americane.
 • Țările latino-europene.
 • Țările din Extremul Orient.

Care este relația dintre religie și evitarea incertitudinii?

 • Religia e utilizată pentru a se mări incertitudinea.
 • Religia e utilizată pentru a se reduce incertitudinea.
 • Incertitudinea e utilizată pentru a combate religia.
 • Incertitudinea e utilizată pentru a susține religia.

Unde este adevărat că „cetățeanul este supus statului”?

  • În Europa nordică.
  • În Europa sudică.
  • În toată Europa.
 • Niciunde în Europa.

Testul nr. 2

Testul nr. 3

Examenul final

spre meniu meniu

Teme pentru lucrarea de licență

Lista de mai jos este orientativă.
În principiu, absolut orice element din curs – luarea deciziilor, structura organizatorică, motivarea, comunicarea etc. – poate fi tratat în lucrarea de licență, cu condiția să facă obiectul unei abordări practice. În mod obișnuit, o asemenea abordare practică se face în cadrul unei organizații; pot exista, însă, și studii care privesc practicile dintr-o țară, ramură, tip de organizație ș.a.m.d., nemaifiind realizate într-o organizație anume.
Subliniez: elementele de mai jos sunt subiecte (teme), nu titluri.
Așadar, câteva exemple:

 • Modelul de management dintr-o țară (oricare), cu exemplificare într-o anumită firmă.
 • Elemente comune managementului dintr-o anumită zonă (grup de țări, continent, regiune din cadrul unei țări etc.).
 • Euromanagementul [este o exemplificare a subiectului de mai sus].
 • Managementul în Europa Centrală și de S-E [idem].
 • Caracterizarea culturii românești prin prisma modelului Hofstede.
 • Caracterizarea culturii românești prin prisma modelului GLOBE.
 • Studiul unei anumite componente a managementului dintr-o țară (protecția socială, dezvoltarea macroeconomică, MRU, managementul operațiilor, leadershipul, motivarea, comunicarea, marketingul, structurile organizatorice, luarea deciziilor ș.a.m.d.).
 • Comparație între modelele de management din două țări (două regiuni, două continente etc.).
 • Comparație între managerii (liderii) din două țări diferite.

De asemenea, se pot propune orice subiecte care depășesc limitele materialului predat la curs, dar vizează, într-o formă sau alta, managementul din diferite țări.

spre meniu meniu

Bibliografie

 1. Albert, M. (1994). Capitalism contra capitalism (ediția a doua). București: Humanitas.
 2. Bibu, N.A. (2000). Management comparat. Abordarea interculturală, o abordare modernă. Timișoara: Mirton.
 3. Borza, A. (1999). Managementul resurselor umane în context european. Cluj-Napoca: Dacia.
 4. Burduș, E. (1998). Management comparat (ediția a doua, adăugită și îmbunătățită). București: Editura Economică.
 5. Comănescu, M. (1999). Management european. București: Editura Economică.
 6. Hofstede, G. (fără an). http://geert-hofstede.com.
 7. Hofstede, G. & Hofstede, G.J. & Minkov, M. (2012). Culturi și organizații. Softul mental. București: Humanitas.
 8. Ionescu, G.G. (1997). Cultura afacerilor. Modelul american. București: Editura Economică.
 9. Ionescu, G.G. (1996). Dimensiunile culturale ale managementului. București: Editura Economică.
 10. Istocescu, A. (2006). http://www.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=500.
 11. Lungescu, D. (2010). Management comparat [silabus ID].
 12. Mihuț, I. (2002). Euromanagement. București: Editura Economică.
 13. Nicolescu, O. (1997). Management comparat. București: Editura Economică.
 14. Ohmae, K. (1998). Inteligența strategului. Arta afacerilor în Japonia. București: Teora.
 15. Popa, M. & Petelean, A. (2001). Management comparat. Târgu-Mureș: Universitatea „Dimitrie Cantemir”.
 16. Weber, M. (1993). Etica protestantă și spiritul capitalismului. București: Humanitas.
 17. Zaiț, D. (2002). Management intercultural. Valorizarea diferențelor culturale. București: Editura Economică.

spre meniu meniu

Statisticile notelor din anii anteriori

MG 3
anul 10 9 8 7 6 5 ≤4
2015-2016 ? ? ? ? ? ? ?
2014-2015 22 17 6 10 14 11 1
2013-2014 33 19 6 11 19 22 0
2012-2013 54 18 13 13 4 8 2
2011-2012 38 26 9 17 19 17 2
2010-2011 55 45 28 23 30 34 6
2009-2010 33 15 25 30 35 33 5
MG 3 ID
anul 10 9 8 7 6 5 ≤4
2015-2016 ? ? ? ? ? ? ?
2014-2015 2 4 2 2 7 8 5
2013-2014 3 2 3 7 4 8 1
2012-2013 9 9 6 8 5 5 2
2011-2012 3 7 9 15 13 16 4
2010-2011 8 6 6 14 17 23 6
2009-2010 6 5 9 19 27 25 2

Baftă!

spre meniu meniu

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s