Management [ro]

» Interested in the English-taught subject? Go to Management (English).

Alegeți din meniu:

[Această pagină folosește 100% electroni reciclabili.]

Natura disciplinei

Conținutul disciplinei

Acest curs prezintă conceptele, teoriile și practicile majore de management. Cursul este o trecere în revistă a literaturii de specialitate, având la bază un studiu cuprinzător al istoriei managementului. Scopul principal este de a dezvolta capacitatea de aplicare a teoriei manageriale în practica de planificare, de organizare, de conducere și de control ale activității unei organizații. Prelegerile cursului urmăresc fiecare temă importantă din domeniile amintite.

Obiectivele disciplinei

După însușirea acestui curs, studenții ar trebui să fie capabili de a:

 • Explica pe larg conceptele și principiile fundamentale ale managementului.
 • Prezenta dezvoltarea în timp, aspectele teoretice și elementele practice ale procesului managerial.
 • Explica interacțiunile dintre mediu, tehnologie, resursele umane și organizații, necesare obținerii rezultatelor.
 • Enumera provocările majore cu care se confruntă managerii.
 • Aplica diverse metode și tehnici de planificare, inclusiv modele de luare rațională a deciziilor și tehnici de creativitate.
 • Explica elementele de bază ale organizării: linia de comandă, coordonarea, organigrama și altele.
 • Prezenta abordările majore ale conceperii postului.
 • Prezenta principalele teorii și aspecte practice privind motivarea angajaților.
 • Descrie comportamentul pe care trebuie să îl aibă un lider (un șef) pentru a fi ascultat de subalterni.
 • Reliefa importanța diferitelor aptitudini de comunicare și evalua utilitatea rețelelor centralizate și descentralizate de comunicare în grup.
 • Descrie diferitele tipuri de control și cele mai importante tehnici de control.
 • Explica importanța informației și modul în care sistemele informaționale ajută la gestionarea informațiilor.

Subiectele acoperite sunt relevante pentru studenții din domeniul economic, indiferent de specializare și cariera dorită. Foarte probabil, ei fie vor ajunge manageri, fie vor lucra cu manageri, oricare ar fi ocupația aleasă de fiecare. În ultimă instanță, orice persoană este un manager al vieții proprii și poate beneficia de pe urma studierii managementului.

Cunoștințe preliminare

 • Nimic. Pentru a învăța managementul, nu-i musai să se fi parcurs alte discipline. Totuși, cunoștințele furnizate de alte discipline pot ajuta la înțelegerea mai ușor sau mai bine a anumitor chestiuni.
 • Cunoștințe generale privind afacerile. Elaborarea structurii organizatorice implică gruparea activităților după natura (conținutul) lor, deci este bine să fie cunoscută semnificația unor activități ca: marketing, contabilitate, financiare, producție etc.
 • Matematică/statistică. Modelele de luare a deciziilor se referă la evenimente viitoare, așa că multe se bazează pe conceptul de probabilitate. Probabilitatea va fi studiată la matematică în acest semestru.

spre meniu meniu

Administrarea disciplinei

Titularul cursului: lector dr. Dan C. Lungescu.
Titularul seminarului: lector dr. Patricia Rațiu (9 grupe) – vezi CV | Dan C. Lungescu (o grupă).
Specializările vizate: CIG 1 + EAI 1 (anul 1, seria 1); CIG 1 ID (notă: disciplina este predată la toate specializările din FSEGA, dar aici este vorba de cursul predat de Dan C. Lungescu).
Credite: 5.
Număr de ore pe săptămână: prelegere 1, seminar 2.
Comunicarea notelor finale: pe platforma Academic Info (individual; necesită autentificare).
Comunicarea punctajelor care compun notele (teste, teme etc.): pagina Note | Grades a acestui blog (liste cu note).
Prezentarea disciplinei: descarcă fișa Fișa de lucru nr. 1 (nu este un document oficial, ci doar unul informativ, cu caracter strict didactic, într-o formă orientată înspre studenți).

spre meniu meniu

Structura cursului

Partea I. Introducere
Cap. 1. Managementul în organizații
Cap. 2. Evoluția managementului
Cap. 3. Mediile organizației
Cap. 4. Responsabilitatea socială și etica

Partea II. Planificarea
Cap. 5. Obiective și planuri organizaționale
Cap. 6. Luarea deciziilor
Cap. 7. Managementul schimbării și inovării

Partea III. Organizarea
Cap. 8. Componentele de bază ale organizării
Cap. 9. Designul structurii organizatorice

Partea IV. Conducerea
Cap. 10. Comportamentul uman în organizații
Cap. 11. Motivarea
Cap. 12. Leadershipul
Cap. 13. Comunicarea

Partea V. Controlul
Cap. 14. Controlul în organizație
Cap. 15. Sistemele informaționale

spre meniu meniu

Planificarea pe săptămâni (zi)

Studenții trebuie să descarce fișele de lucru, să le tipărească și să le aibă cu ei la seminar. Atenție, unele dintre ele sunt piese de portofoliu, lipsa lor la seminar antrenând pierderea punctajului aferent acelor piese.

Săpt. Prelegeri (curs) Seminar
Dată Conținut
1 4 oct. Prezentarea cursului
 • Prezentarea dascălului
 • Înmânarea silabusului
  descarcă fișa Fișa de lucru nr. 1: Prezentarea disciplinei
  (Această fișă este primită de studenți, în formă tipărită, în primul seminar)
 • Confecționarea ecusonului (piesa de portofoliu nr. 1; hârtia specială este primită de student în primul seminar)
 • Prezentarea studenților
2 11 oct. Cap. 1. Managementul în organizații
3 18 oct. Cap. 2. Evoluția managementului
4 25 oct. Cap. 3. Mediile organizației
Cap. 4. Responsabilitatea socială și etica
5 1 nov. Cap. 5. Obiective și planuri organizaționale
6 8 nov. Test nr. 1 – capitolele 1-4 (Introducere)
Cap. 6. Luarea deciziilor
7 15 nov. Cap. 7. Managementul schimbării și inovării
 • Prezentarea posterelor (evoluția managementului)
8 22 nov. Cap. 8. Componentele de bază ale organizării
9 29 nov. Cap. 9. Elaborarea structurii organizatorice
10 6 dec. Test nr. 2 – capitolele 5-9 (Planificarea + Organizarea)
Cap. 10. Comportamentul uman în organizație
 • Decizia individuală în condiții de risc
 • Decizia individuală în condiții de incertitudine
11 13 dec. Cap. 11. Motivarea
 • Brainstormingul
 • Centralizare contra descentralizare
12 20 dec. Cap. 12. Leadershipul
  13 10 ian. Cap. 13. Comunicarea
  14 17 ian. Test nr. 3 – capitolele 10-13 (Conducerea)
  Cap. 14. Controlul în organizație
  Cap. 15. Sistemele informaționale
  • Schimbarea
  • „Eu, ca lider”
  • „Emisiunea trendy”
  • Feedback pentru un coleg
  • Feedback pentru profesori

  spre meniu meniu

  Conținutul fiecărei întâlniri (ID)

  Întâlnirea Tematica Subiecte de discuție
  1 Chestiuni organizatorice
  Partea I. Introducere
  Partea II. Planificarea
  Ce este managementul?
  Resursele firmei
  Funcțiile managementului
  Pozițiile manageriale
  Privire de ansamblu asupra evoluției managementului
  Mediul intern al organizației
  Mediul extern al organizației
  Responsabilitatea socială
  Tipologia obiectivelor și planurilor
  Decizia – elemente și modele
  Creativitatea – brainstorming
  Schimbarea – modelul în trei pași, al lui Lewin
  2 Partea III. Organizarea
  Partea IV. Conducerea
  Partea V. Controlul
  Componentele structurii organizatorice
  Tipologia structurilor organizatorice
  Motivația și teoria ierarhiei nevoilor (Maslow)
  Procesul motivator și teoria echității (Adams)
  Ce este leadershipul?
  Stilurile de leadership
  Comunicarea (individuală, în grup, organizațională)
  Unelte software moderne folosite în control

  spre meniu meniu

  Notarea studenților (zi)

  Structura notei

  Nota finală este un număr întreg, între 10 și 1.
  Examenul poate fi luat numai dacă punctajul brut la testul final este de cel puțin 40 de puncte (din 100 posibile); în caz contrar, examenul este picat din cauza necunoașterii teoriei, chiar dacă restul punctajelor sunt mari.
  Evident, nu poate lua examenul un student care nu participă la testul final.

  Testul final

  Testul final, din sesiunea de examene, va conține întrebări deschise, cu un punctaj total de 100. Punctajul obținut va fi înmulțit cu un coeficient corespunzător punctajului din componența notei. De pildă, dacă testul final are alocate în notă 4,0 puncte, atunci punctajul obținut la test va fi înmulțit cu 4/100, adică cu 0,04 (100 puncte la test = 4 puncte în notă; 75 de puncte la test = 3,5 puncte în notă ș.a.m.d.).

  Testul final va conține întrebări din toate capitolele.
  Unele capitole, mai puțin importante din perspectiva unui student de anul întâi (cum sunt cele de control) au în test o singură întrebare.
  Alte capitole, mai importante (precum luarea deciziilor sau motivarea) au câte două întrebări, sau chiar câte trei.

  exemple de întrebări din testul final Exemple de întrebări din testul final!

  Verificările pe parcurs

  Pe parcursul semestrului vor avea loc trei verificări, fiecare acoperind o anumită parte a disciplinei. Capitolele vizate și data fiecărei verificări sunt precizate în planificarea pe săptămâni (coloana aferentă prelegerilor).
  Fiecare verificare durează 10 minute și constă într-un test-grilă cu 10 întrebări. Fiecare întrebare are 4 variante de răspuns, dintre care una – și numai una – este cea corectă.
  Fiecare test-grilă are un punctaj total de 0,5.
  Verificările pe parcurs vor avea loc în sala A1, de la ora 13:00 (în pauza de masă).

  exemple de întrebări din testul final Exemple de întrebări din verificările pe parcurs!

  Portofoliul

  Portofoliul de activități este alcătuit din materiale completate la seminar, care să ateste activitatea studentului în cadrul seminarului.

  1. Ecusonul (seminarul nr. 1);
  2. descarcă fișa Fișa de lucru nr. 3: Desen 1 (seminarul nr. 3);
  3. descarcă fișa Fișa de lucru nr. 4: Teoria X sau Teoria Y? (seminarul nr. 3);
  4. descarcă fișa Fișa de lucru nr. 5: Teoria Z
  5. descarcă fișa Fișa de lucru nr. 6: Importanța eticii (moralei)
  6. descarcă fișa Fișa de lucru nr. 10: Analiza SWOT
  7. descarcă fișa Fișa de lucru nr. 11: Ierarhizarea priorităților
  8. descarcă fișa Fișa de lucru nr. 12: Stabilirea obiectivelor
  9. descarcă fișa Fișa de lucru nr. 13: Tipurile de probleme
  10. descarcă fișa Fișa de lucru nr. 17: Ierarhizarea criteriilor
  11. descarcă fișa Fișa de lucru nr. 18: Decizia individuală în condiții de certitudine, unicriterială
  12. descarcă fișa Fișa de lucru nr. 19: Decizia individuală în condiții de certitudine, multicriterială
  13. descarcă fișa Fișa de lucru nr. 20: Ierarhia nevoilor (Abraham Maslow)
  14. descarcă fișa Fișa de lucru nr. 21: Teoria echității (John Stacey Adams)
  15. descarcă fișa Fișa de lucru nr. 22: Teoria așteptărilor (Victor Vroom)
  16. (Lista va fi actualizată pe parcursul semestrului.)

  Piesele de portofoliu pot fi realizate NUMAI în timpul seminarului, în timpul alocat activității respective. Nu se pot recupera ulterior, și nu se pot folosi materiale realizate în prealabil, acasă. Studentul realizează piesa » dascălul o semnează/ștampilează » studentul o păstrează (îi poate fi de folos) și în ultimul seminar îi predă dascălului un dosar cu toate piesele realizate » dascălul verifică dosarul și atribuie punctajul corespunzător » la examen studentul își ia dosarul înapoi.
  Nu rătăciți piesele de portofoliu, este păcat să pierdeți un punct din notă!

  Posterul (afișul)

  Realizarea și prezentarea posterului sunt o sarcină colectivă. Nu se admit realizări individuale, întrucât scopul acestui exercițiu constă inclusiv în dezvoltarea abilităților de muncă în echipă.
  O echipă este formată din 5 studenți, eventual 4 sau 6 (în funcție de numărul total al studenților implicați).
  Tema posterului este din evoluția managementului. La seminar, după formarea echipelor, fiecare dintre acestea va primi, prin tragere la sorți, o anumită temă.

  Membrii echipei trebuie să studieze tema aleasă din orice materiale pot – manuale, pagini web etc. – și să sintetizeze informațiile respective sub forma unui poster. Cu cât mai multe (și mai diverse) sunt sursele, cu atât este mai bine.
  În principiu, posterul se va face pe o coală primită la seminar. Dacă o echipă dorește să utilizeze o coală proprie (mai mare, mai rezistentă, mai frumoasă etc.), cu atât mai bine.

  Este bine ca posterul să fie cât mai bogat în informații. Creativitatea și fantezia sunt cât se poate de bine-venite. Este încurajat inclusiv umorul, dacă nu dăunează conținutului.
  Tehnologia utilizată poate fi cât mai originală și cât mai bogată. De pildă, se pot tipări, lipi și decupa imagini; se pot desena caricaturi ale unor autori; se poate coase ceva, dacă acest lucru este util; se poate picta un fundal; se pot face orice alte lucruri care aduc valoare posterului.
  Posterul trebuie să le placă, înainte de toate, autorilor!

  Seminarul nr. 6 este dedicat prezentării acestor postere. Fiecare echipă își expune posterul pe perete și îl prezintă, restul studenților punând întrebări sau făcând observații.
  Pe spatele posterului vor fi trecute numele membrilor echipei. Este vorba doar de cei care au contribuit realmente la realizarea lui.

  Fotografii ale unor postere mai vechi se pot vedea în albumele din pagina pagina de Facebook Dan C. Lungescu, dascăl.

  Temele pentru acasă

  instrucțiuni pentru predarea temelor Instrucțiuni pentru predarea temelor pentru acasă.

  ✁ – – – – – – Temele următoare vor fi actualizate, acum sunt expuse strict cu caracter informativ! – – – – – –

  1. Derivarea obiectivelor – temă colectivă, care continuă exercițiul din clasă. Termen: 2 săptămâni de la seminarul cu exercițiul de derivare a obiectivelor. Resurse necesare: Fișa de lucru nr. 11 (câte una pentru fiecare echipă). Fiecare echipă își va reface obiectivele, ținând seama de teorie și de observațiile din clasă: obiectivele să nu fie vagi (să nu fie de genul „dublarea profitului”), să aibă asociate niște termene de timp, să fie corespunzătoare poziției respective (exemplu: dacă este o poziție din marketing, obiectivul să se refere la marketing) ș.a.m.d. Mare atenție: un obiectiv al unui compartiment nu este o dorință legată de întreaga organizație sau de alte compartimente, ci un rezultat pe care acel compartiment dorește să îl obțină. Procedura ar trebui să fie aceasta: studentul cu poziția „director general” își ajustează (dacă este nevoie) obiectivul stabilit în seminar (acesta este obiectivul general, la nivelul companiei). Îl comunică colegilor de echipă, aceștia putând propune schimbări. După ce stabilesc obiectivul și îl scriu în fișa nr. 11, cei direct subordonați acelei poziții își propun obiective proprii, care să susțină obiectivul directorului general. Fiecare le comunică obiectivul propriu colegilor de echipă, care pot propune ajustări. Urmează obiectivele celor subordonați directorilor de funcțiuni, în aceeași manieră.
  2. Identificarea sofismelor – temă colectivă, care continuă exercițiul din clasă. Termen: 2 săptămâni de la seminarul cu exercițiul cu identificarea sofismelor. Resurse utile: Sofismele (plus saiturile web din lista de la finalul textului). O listă de saituri care tratează sofismele poate fi găsită aici: Sofisme | Fallacies (lista va fi populată treptat cu alte elemente; din păcate, majoritatea saiturilor sunt în engleză). În activitatea de identificare a sofismelor trebuie să se implice toți membrii echipei. Odată identificat numele sofismului dintr-un text, trebuie scris în spațiul liber al bilețelului respectiv. La final, bilețelele trebuie lipite pe coli A4 (sunt necesare 3 sau 4 pagini). Pe o altă pagină (care va deveni prima) se vor scrie numele tuturor membrilor echipei, dar numai ale acelora care chiar au participat.

  Prezența

  Prezența la curs nu este obligatorie și nu este monitorizată în niciun fel.
  Prezența la seminar nu este obligatorie pentru luarea examenului, însă este monitorizată și afectează nota prin intermediul pieselor de portofoliu. Dacă un student lipsește de la un seminar, el NU va realiza punctajul corespunzător acestuia, indiferent de motivul absenței (deci nici din motive medicale) – punctul respectiv certifică realizarea unei activități, pe care cel absent, indiferent de motivul absenței, nu o poate avea. Bineînțeles, dacă motivul absenței este unul academic, punctajul va fi compensat.

  spre meniu meniu

  Notarea studenților (ID)

  Structura notei

  • 6,5 puncte: examenul final (test cu întrebări deschise).
  • 2,5 puncte: teme pentru acasă (5 teme).
  • 1,0 puncte: din oficiu.

  Nota finală este un număr întreg, între 1 și 10.
  Examenul este luat numai dacă punctajul la testul final este de cel puțin 2,5 puncte (din 6,5 posibile); în caz contrar, examenul este picat din cauza necunoașterii teoriei, chiar dacă restul punctajelor sunt mari. Atenție, punctajul de 2,5 la testul final este necesar, dar nu și suficient pentru luarea examenului!
  Evident, nu poate lua examenul un student care nu participă la testul final.

  Testul final va conține întrebări din toate capitolele.
  Unele capitole, mai puțin importante din perspectiva unui student de anul întâi (cum sunt cele de control) au în test o singură întrebare.
  Alte capitole, mai importante (precum luarea deciziilor sau motivarea) au câte două întrebări, sau chiar câte trei.

  Teme pentru acasă

  Temele de aici sunt numai pentru ID (învățământul la distanță). Temele pentru învățământul de zi sunt aici.

  Disciplina este împărțită în cinci părți, fiecărei părți fiindu-i atribuită câte o temă.

  În silabus, la sfârșitul fiecărei părți, există câte un set de teme de muncă individuală – studentul trebuie să ajusteze fiecare set de teme astfel încât să obțină o singură temă pentru acasă, unitară și clară, nu foarte amplă.

  1. Alegeți o organizație pe care o cunoașteți și…
   • identificați organizațiile sau persoanele care constituie fiecare componentă a mediului extern.
   • descrieți principalele caracteristici ale mediului intern al acelei organizații.
   • caracterizați, din perspectiva eticii, comportamentul managerilor din organizația respectivă.
  2. Alegeți o organizație pe care o cunoașteți și…
   • identificați-i principalele componente ale planificării.
   • faceți-i o analiză SWOT.
   • alegeți o decizie importantă, prezentați-i componentele și încercați să alegeți o variantă într-un mod cât mai rațional.
   • propuneți o schimbare în cadrul ei, identificând câteva bariere importante care ar putea afecta implementarea acestei schimbări.
  3. Imaginați-vă că înființați o firmă (de dimensiuni mari), într-un domeniu oarecare. Faceți o listă cu toate activitățile care credeți că trebuie realizate, încât să acopere toate funcțiunile firmei, plus activități administrative (generale). Înființați compartimente dedicate acelor activități și grupați-le în compartimente mai largi, obținând o structură organizatorică de un anumit tip. Argumentați de ce ați ales acel tip de structură. Desenați organigrama firmei respective.
  4. Imaginați-vă că sunteți proprietarul unui mic magazin pe care îl cunoașteți, apoi…
   • descrieți principalele atitudini, emoții și moduri de percepție pe care le au vânzătorii.
   • identificați sursele de stres ale vânzătorilor.
   • propuneți măsuri pentru motivarea vânzătorilor.
   • identificați tipurile de putere prin care ați putea influența vânzătorii (ca șefi ai lor). Cât de autoritari ați fi? Cât de puternice v-ar fi orientarea înspre oameni și orientarea înspre rezultate?
   • propuneți măsuri pentru optimizarea comunicării cu vânzătorii (e vorba de comunicarea cu omul, nu de sistemul informațional).
  5. (Alegeți una dintre următoarele două teme posibile:)
   • Exemplificați etapele procesului de control, precum și celelalte aspecte ale controlului (strategii, tipuri, sisteme, tehnici și instrumente, în măsura în care este posibil) cu ajutorul activității proprii de învățare a unei discipline școlare/universitare.
   • Faceți o descriere cât mai completă a elementelor unui sistem informațional dintr-o organizație pe care o cunoașteți (poate fi și o firmă mare, dar și un magazin, o universitate etc.): date și informații, echipamente tehnic, proceduri etc.

  Pentru toate aceste teme, termenul de predare este ultima zi a semestrului, adică 17 ianuarie 2016, ora 24:00.
  instrucțiuni pentru predarea temelor Instrucțiuni pentru predarea temelor pentru acasă.

  spre meniu meniu

  Materiale didactice

  Atenție! Aceste materiale NU sunt suficiente pentru luarea examenului. Prezentările sunt utile doar pentru o imagine generală asupra a ceea ce se studiază în fiecare capitol. Pentru obținerea unei note de trecere este necesară citirea lucrărilor din lista bibliografică, în special a manualului acestui curs (primul din lista menționată).

  prezentările folosite la curs Prezentările de la curs, ca fișiere pdf (într-un pachet RAR).
  Fișele de lucru utilizate la seminar: se pot descărca din fișele de lucru planificarea pe săptămâni.
  descarcă fișa Silabusul pentru ID.
  materiale audio-video materiale audio-video.

  Audio-video

  video pe Youtube Rezolvarea problemelor: Practici de succes la nivel internațional
  video pe Youtube Motivația și procesul motivării
  video pe Youtube Teoria echității (John Stacey Adams)

  spre meniu menu

  Exemple de întrebări

  Alegeți examenul: testul 1 | testul 2 | testul 3 | examenul final.

  Dragă student, ai remarcat cumva că eu predau și în engleză? Hmmm… oare nu cumva testele sunt (aproape) aceleași în ambele limbi, dar mostrele sunt diferite? 🙂

  Testul nr. 1

  Activitatea de management este o artă fiindcă:

  • Este guvernată de reguli și principii.
  • Nu folosește reguli și principii.
  • Depinde de măiestria cu care este folosită știința.
  • Așa a spus profesorul de management.

  Șefii de atelier fac parte din categoria următoare:

  • Management de vârf.
  • Management de mijloc.
  • Management operațional.
  • Personal non-managerial.

  Managementul birocratic face parte din:

  • Perspectiva clasică.
  • Perspectiva comportamentală.
  • Perspectiva cantitativă.
  • Perspectivele contemporane.

  Teoria Y descrie:

  • Angajații care nu agreează munca și vor să o evite.
  • Angajații cărora munca nu le displace în mod inerent.
  • Cel mai eficient mod în care se pot conduce oamenii.
  • Modul în care unii manageri își percep subalternii.

  Cultura națională este o componentă a:

  • Mega-mediului.
  • Mediului specific.
  • Mediului intern.
  • Niciunui mediu (răspunsurile de mai sus sunt false).

  Industria pâinii este un mediu:

  • Stabil.
  • Instabil (dinamic).
  • Intern.
  • Inexistent.

  Responsabilitatea discreționară a managementului este:

  • De a obține un profit.
  • De a respecta legislația.
  • De a contribui voluntar la bunăstarea societății.
  • De a urma „legea de fier a responsabilității”.

  Ce este etica?

  • Știința binelui și răului.
  • Arta de a obține rezultate cât mai bune.
  • Cultura organizațională a unei firme.
  • O situație neclară, în care deciziile se iau foarte greu.

  Testul nr. 2

  Identificați nivelurile strategiei:

  • Strategic, tactic, operațional.
  • De vârf, de mijloc, operațional.
  • Firmă, afacere, funcțiune.
  • Creștere, menținere (stabilitate), apărare.

  Identificați tipurile de strategii la nivel de firmă:

  • Restructurare, colaborare, diversificare.
  • Strategii la nivel de firmă, strategii la nivel de afacere.
  • De producție, de marketing, de resurse umane.
  • Strategia, tactica, planul operațional.

  Care NU este o sursă internă a schimbării?

  • Reorganizarea.
  • Schimbarea leadershipului.
  • Modificarea comportamentului consumatorilor.
  • Modificarea obiectivelor și planurilor.

  Prima etapă din ciclul de viață al unei organizații este:

  • Stadiul de formalizare.
  • Stadiul de elaborare a structurii.
  • Stadiul antreprenorial.
  • Stadiul de colectivitate.

  Autoritatea care urmează lanțul de comandă este:

  • Autoritate funcțională.
  • Autoritate în linie.
  • Autoritate excesivă (dictatorială).
  • Autoritate democratică.

  Identificați avantajul unei structuri divizionare:

  • Duplicarea resurselor în fiecare divizie.
  • Pregătire profesională mai adâncă.
  • Carieră conturată clar în cadrul fiecărei funcțiuni.
  • Coordonare simplificată între funcțiuni.

  Structura cea mai bună pentru o organizație depinde de:

  • Departamente, compartimente mai mici, posturi.
  • Tehnologie, mărimea organizației, mediu.
  • Nivelurile de vârf, mijloc și operațional.
  • Structurile funcțională, pe divizii și matriceală.

  Analiza postului este folosită pentru:

  • Îmbunătățirea procesului de recrutare.
  • Îmbunătățirea procesului de selecție a personalului.
  • Elaborarea unui sistem eficient de salarizare.
  • Întocmirea fișei postului.

  Testul nr. 3

  Stereotipurile sunt:

  • Erori de percepție.
  • Metode decizionale.
  • Teorii despre nevoi.
  • Teorii despre procesul motivării.

  În cadrul organizațiilor, conflictele sunt:

  • Uneori dăunătoare, alteori benefice.
  • Întotdeauna dăunătoare.
  • Întotdeauna benefice.
  • Inexistente.

  Care NU este o componentă a motivației?

  • Consecințele efortului.
  • Persistența efortului.
  • Direcția efortului.
  • Cantitatea de efort.

  Un post care oferă o motivație slabă este definit prin:

  • Varietate redusă.
  • Autonomie redusă.
  • Fie varietate redusă, fie autonomie redusă.
  • Atât varietate redusă, cât și autonomie redusă.

  Instrumentalitatea este probabilitatea ca:

  • Performanța să fie urmată de o anumită recompensă.
  • Un individ să obțină o anumită recompensă.
  • Un individ să aibă o anumită performanță.
  • Un individ să fie capabil să facă un anumit efort.

  Într-o organizație puterea poate fi exercitată:

  • Numai asupra subalternilor.
  • Numai asupra colegilor.
  • Numai asupra superiorilor în ierarhie.
  • Asupra subalternilor, colegilor și superiorilor.

  Autoritatea izvorăște din:

  • Deținerea unei anumite poziții în organizație.
  • Deținerea unor cunoștințe profesionale sau informații.
  • Faptul de a fi simpatizat de alte persoane.
  • Posibilitatea de a apela la pedepse și amenințări.

  Comunicarea orizontală are loc între:

  • Persoane de pe același nivel ierarhic.
  • Un șef și un subaltern al său.
  • Un subaltern și șeful său.
  • Persoane situate pe oricare niveluri ierarhice.

  Examenul final

  Cap. 01. Managementul în organizații
  Ce sunt managerii funcționali?

  Cap. 02. Evoluția managementului
  Menționați două caracteristici fundamentale ale birocrației.

  Cap. 03. Mediile organizației
  Enumerați componentele majore ale mediului extern al organizației.

  Cap. 04. Responsabilitatea socială și etica
  Ce este un comportament moral în management?

  Cap. 05. Obiective și planuri organizaționale
  O declarație care precizează acțiunile specifice care trebuie sau nu trebuie întreprinse într-o situație dată se numește                                                                 .

  Cap. 06. Luarea deciziilor
  Modelul satisfăcătorului descrie un decident care se comportă în acest mod:…

  Cap. 07. Managementul schimbării și inovării
  Menționați două surse importante ale rezistenței la schimbare a individului.

  Cap. 08. Componentele de bază ale organizării
  Menționați două aspecte pozitive ale descentralizării.

  Cap. 09. Designul structurii organizatorice
  Reprezentați grafic o structură organizatorică pe zone:

  Cap. 10. Comportamentul uman în organizație
  Care sunt cele trei categorii majore de conflict?

  Cap. 11. Motivarea
  Care sunt cele două tipuri de factori și cum acționează ei? (Teoria bifactorială, a lui Herzberg)
  1. Factorii                                                          măresc                                                         ;
  2. Factorii                                                          micșorează                                                         .

  Ce este așteptarea, ca concept-cheie al teoriei așteptărilor (Victor Vroom)?

  Cap. 12. Leadershipul
  Explicați treptele disponibilității, conform teoriei leadershipului situațional (Hersey-Blanchard):
  disponibilitate                                                         : subalternii                                                                                                                                 ;
  disponibilitate                                                         : subalternii                                                                                                                                 ;
  disponibilitate                                                         : subalternii                                                                                                                                 ;
  disponibilitate                                                         : subalternii                                                                                                                                 .

  Cap. 13. Comunicarea
  Ce este filtrarea, din perspectiva comunicării?

  Cap. 14. Controlul în organizație
  Ce este controlul simultan?

  Cap. 15. Sistemele informaționale
  Definiți rețeaua de socializare.

  spre meniu meniu

  Teme pentru lucrarea de licență

  Lista de mai jos este orientativă.
  În principiu, absolut orice element din curs – luarea deciziilor, structura organizatorică, motivarea, comunicarea etc. – poate fi tratat în lucrarea de licență, cu condiția să facă obiectul unei abordări practice. În mod obișnuit, o asemenea abordare practică se face în cadrul unei organizații; pot exista, însă, și studii care privesc practicile dintr-o țară, ramură, tip de organizație ș.a.m.d., nemaifiind realizate într-o organizație anume.
  Subliniez: elementele de mai jos sunt subiecte (teme), nu titluri.
  Așadar, câteva exemple:

  • Cultura organizațională în firma X.
  • Modificarea culturii organizaționale în firma X.
  • Responsabilitatea socială asumată de firma X.
  • Etica comportamentului managerial în firma X.
  • Planificarea strategică/tactică/operațioanlă în firma X.
  • Aplicarea Managementului prin Obiective în firma X.
  • Îmbunătățirea luării deciziilor în firma X.
  • Colectarea ideilor noi ale angajailor în firma X.
  • Managementul inovării în firma X
  • Restructurarea firmei X.
  • Designul posturilor în firma X.
  • MRU în firma X.
  • Managementul conflictelor în firma X.
  • Managementul stresului în firma X.
  • Motivarea în firma X.
  • Leadershipul în firma X.
  • Comunicarea în firma X.
  • Realizarea controlului în firma X.
  • Proiectarea/îmbunătățirea/evaluarea/… unui sistem informațional în firma X.

  De asemenea, se pot propune și subiecte care depășesc limitele materialului predat la curs, dar se referă la management, precum:

  • Managementul în organizațiile mixte/internaționale.
  • Managementul în organizațiile de naționalitatea…
  • Managementul în organizațiile din ramura/industria…
  • Managementul calității în firma X.
  • Managementul producției/operațiilor/stocurilor în firma X.

  spre meniu meniu

  Bibliografie

  Manualul cursului

  Lungescu, D.C. & Popa, M. & Salanță, I.I. (2015). Management. Concepte, tehnici, abilități (ediția a II-a, revizuită). Cluj-Napoca: Risoprint.

  Alternativ (material mai vast decât cerințele examenului și pe alocuri mai greu de însușit):

  Popa, M. & Lungescu, D. & Salanță, I.I. (2013). Management. Concepte, tehnici, abilități. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

  Alte lucrări

  Aici sunt doar lucrări în română. Cele în engleză – mai mult decât recomandabile! – sunt aici.
  1. Borza, A. ș.a. (2005). Management. Cluj-Napoca: Risoprint.
  2. Burciu, A., ș.a. (2008). ). Introducere în management. București: Editura Economică.
  3. Burduș, E. & Căprărescu, Gh (1999). Fundamentele managementului organizației. București: Editura Economică.
  4. Burduș, E. ș.a. (2003). Managementul schimbării organizaționale (ediția a doua). București: Editura Economică.
  5. Chirică, S. (1996). Psihologie organizațională. Modele de diagnoză și intervenție. Cluj-Napoca: Casa de Editură și Consultanță „Studiul Organizării”.
  6. Ilieș, L. ș.a. (2009). Management. Cluj-Napoca: Risoprint.
   Ionescu, Gh. Gh., & Cazan, E. (2007). Management. Timișoara: Editura Universității de Vest.
  7. Johns, G. (1996). Comportament organizațional. București: Editura Economică.
  8. Mihuț, I. ș.a. (1998). Management. Alba Iulia: Universitatea „1 Decembrie”.
  9. Mihuț, I. ș.a. (2003). Management general. Cluj-Napoca: Carpatica.
  10. Militaru, G. (2005). Comportament organizațional. București: Editura Economică.
  11. Nicolescu, O., & Verboncu, I. (2007). Fundamentele managementului organizației. București: Editura Economică.
  12. Stăncioiu, I. & Militaru, Gh. (1998). Management. Elemente fundamentale. București: Teora.
  13. Stăncioiu, I., Purcărea, A., & Niculescu, C. (1993). Management. Cercetare-dezvoltare. București: Mondero.
  14. Zlate, M. (2004). Leadership și management. Iași: Polirom.

  spre meniu meniu

  Statisticile notelor din anii anteriori

  CIG 1
  anul 10 9 8 7 6 5 ≤4
  2016-2017 ? ? ? ? ? ? ?
  2015-2016 44 22 37 39 30 35 21
  2014-2015 54 29 21 30 25 46 20
  2013-2014 51 28 32 30 26 37 12
  2012-2013 64 42 30 34 25 40 14
  EG 1
  anul 10 9 8 7 6 5 ≤4
  2016-2017 ? ? ? ? ? ? ?
  2015-2016 12 4 5 10 4 3 1
  2014-2015 5 4 2 6 3 6 1
  2013-2014 2 6 4 0 6 4 0
  2012-2013 7 5 3 5 3 3 0
  SPE 1
  anul 10 9 8 7 6 5 ≤4
  2012-2013 5 6 2 5 1 3 1
  CIG 1 ID
  anul 10 9 8 7 6 5 ≤4
  2016-2017 ? ? ? ? ? ? ?
  2015-2016 3 2 7 5 8 16 11
  2014-2015 4 4 4 6 5 12 5
  2013-2014 2 1 1 2 5 13 1
  2012-2013 2 4 5 8 5 27 8

  Baftă!

  spre meniu meniu

  Reclame

  Lasă un răspuns

  Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

  Logo WordPress.com

  Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

  Fotografie Google+

  Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

  Poză Twitter

  Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

  Fotografie Facebook

  Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

  Conectare la %s