Management [ro]

BLOG ABANDONAT

Notarea studenților (ID)

Structura notei

 • 6,5 puncte: examenul final (test cu întrebări deschise).
 • 2,5 puncte: teme pentru acasă (5 teme).
 • 1,0 puncte: din oficiu.

Nota finală este un număr întreg, între 1 și 10.
Examenul este luat numai dacă punctajul la testul final este de cel puțin 2,5 puncte (din 6,5 posibile); în caz contrar, examenul este picat din cauza necunoașterii teoriei, chiar dacă restul punctajelor sunt mari. Atenție, punctajul de 2,5 la testul final este necesar, dar nu și suficient pentru luarea examenului!
Evident, nu poate lua examenul un student care nu participă la testul final.

Testul final va conține întrebări din toate capitolele.
Unele capitole, mai puțin importante din perspectiva unui student de anul întâi (cum sunt cele de control) au în test o singură întrebare.
Alte capitole, mai importante (precum luarea deciziilor sau motivarea) au câte două întrebări, sau chiar câte trei.

Teme pentru acasă

Temele de aici sunt numai pentru ID (învățământul la distanță). Temele pentru învățământul de zi sunt aici.

Disciplina este împărțită în cinci părți, fiecărei părți fiindu-i atribuită câte o temă.

În silabus, la sfârșitul fiecărei părți, există câte un set de teme de muncă individuală – studentul trebuie să ajusteze fiecare set de teme astfel încât să obțină o singură temă pentru acasă, unitară și clară, nu foarte amplă.

 1. Alegeți o organizație pe care o cunoașteți și…
  • identificați organizațiile sau persoanele care constituie fiecare componentă a mediului extern.
  • descrieți principalele caracteristici ale mediului intern al acelei organizații.
  • caracterizați, din perspectiva eticii, comportamentul managerilor din organizația respectivă.
 2. Alegeți o organizație pe care o cunoașteți și…
  • identificați-i principalele componente ale planificării.
  • faceți-i o analiză SWOT.
  • alegeți o decizie importantă, prezentați-i componentele și încercați să alegeți o variantă într-un mod cât mai rațional.
  • propuneți o schimbare în cadrul ei, identificând câteva bariere importante care ar putea afecta implementarea acestei schimbări.
 3. Imaginați-vă că înființați o firmă (de dimensiuni mari), într-un domeniu oarecare. Faceți o listă cu toate activitățile care credeți că trebuie realizate, încât să acopere toate funcțiunile firmei, plus activități administrative (generale). Înființați compartimente dedicate acelor activități și grupați-le în compartimente mai largi, obținând o structură organizatorică de un anumit tip. Argumentați de ce ați ales acel tip de structură. Desenați organigrama firmei respective.
 4. Imaginați-vă că sunteți proprietarul unui mic magazin pe care îl cunoașteți, apoi…
  • descrieți principalele atitudini, emoții și moduri de percepție pe care le au vânzătorii.
  • identificați sursele de stres ale vânzătorilor.
  • propuneți măsuri pentru motivarea vânzătorilor.
  • identificați tipurile de putere prin care ați putea influența vânzătorii (ca șefi ai lor). Cât de autoritari ați fi? Cât de puternice v-ar fi orientarea înspre oameni și orientarea înspre rezultate?
  • propuneți măsuri pentru optimizarea comunicării cu vânzătorii (e vorba de comunicarea cu omul, nu de sistemul informațional).
 5. (Alegeți una dintre următoarele două teme posibile:)
  • Exemplificați etapele procesului de control, precum și celelalte aspecte ale controlului (strategii, tipuri, sisteme, tehnici și instrumente, în măsura în care este posibil) cu ajutorul activității proprii de învățare a unei discipline școlare/universitare.
  • Faceți o descriere cât mai completă a elementelor unui sistem informațional dintr-o organizație pe care o cunoașteți (poate fi și o firmă mare, dar și un magazin, o universitate etc.): date și informații, echipamente tehnic, proceduri etc.

Pentru toate aceste teme, termenul de predare este ultima zi a semestrului, adică 17 ianuarie 2016, ora 24:00.
instrucțiuni pentru predarea temelor Instrucțiuni pentru predarea temelor pentru acasă.

spre meniu meniu

Materiale didactice

Atenție! Aceste materiale NU sunt suficiente pentru luarea examenului. Prezentările sunt utile doar pentru o imagine generală asupra a ceea ce se studiază în fiecare capitol. Pentru obținerea unei note de trecere este necesară citirea lucrărilor din lista bibliografică, în special a manualului acestui curs (primul din lista menționată).

prezentările folosite la curs Prezentările de la curs, ca fișiere pdf (într-un pachet RAR).
Fișele de lucru utilizate la seminar: se pot descărca din fișele de lucru planificarea pe săptămâni.
descarcă fișa Silabusul pentru ID.
materiale audio-video materiale audio-video.

Audio-video

video pe Youtube Rezolvarea problemelor: Practici de succes la nivel internațional
video pe Youtube Motivația și procesul motivării
video pe Youtube Teoria echității (John Stacey Adams)

spre meniu menu

Exemple de întrebări

Alegeți examenul: testul 1 | testul 2 | testul 3 | examenul final.

Dragă student, ai remarcat cumva că eu predau și în engleză? Hmmm… oare nu cumva testele sunt (aproape) aceleași în ambele limbi, dar mostrele sunt diferite? 🙂

Testul nr. 1

Activitatea de management este o artă fiindcă:

 • Este guvernată de reguli și principii.
 • Nu folosește reguli și principii.
 • Depinde de măiestria cu care este folosită știința.
 • Așa a spus profesorul de management.

Șefii de atelier fac parte din categoria următoare:

 • Management de vârf.
 • Management de mijloc.
 • Management operațional.
 • Personal non-managerial.

Managementul birocratic face parte din:

 • Perspectiva clasică.
 • Perspectiva comportamentală.
 • Perspectiva cantitativă.
 • Perspectivele contemporane.

Teoria Y descrie:

 • Angajații care nu agreează munca și vor să o evite.
 • Angajații cărora munca nu le displace în mod inerent.
 • Cel mai eficient mod în care se pot conduce oamenii.
 • Modul în care unii manageri își percep subalternii.

Cultura națională este o componentă a:

 • Mega-mediului.
 • Mediului specific.
 • Mediului intern.
 • Niciunui mediu (răspunsurile de mai sus sunt false).

Industria pâinii este un mediu:

 • Stabil.
 • Instabil (dinamic).
 • Intern.
 • Inexistent.

Responsabilitatea discreționară a managementului este:

 • De a obține un profit.
 • De a respecta legislația.
 • De a contribui voluntar la bunăstarea societății.
 • De a urma „legea de fier a responsabilității”.

Ce este etica?

  • Știința binelui și răului.
  • Arta de a obține rezultate cât mai bune.
  • Cultura organizațională a unei firme.
 • O situație neclară, în care deciziile se iau foarte greu.

Testul nr. 2

Identificați nivelurile strategiei:

 • Strategic, tactic, operațional.
 • De vârf, de mijloc, operațional.
 • Firmă, afacere, funcțiune.
 • Creștere, menținere (stabilitate), apărare.

Identificați tipurile de strategii la nivel de firmă:

 • Restructurare, colaborare, diversificare.
 • Strategii la nivel de firmă, strategii la nivel de afacere.
 • De producție, de marketing, de resurse umane.
 • Strategia, tactica, planul operațional.

Care NU este o sursă internă a schimbării?

 • Reorganizarea.
 • Schimbarea leadershipului.
 • Modificarea comportamentului consumatorilor.
 • Modificarea obiectivelor și planurilor.

Prima etapă din ciclul de viață al unei organizații este:

 • Stadiul de formalizare.
 • Stadiul de elaborare a structurii.
 • Stadiul antreprenorial.
 • Stadiul de colectivitate.

Autoritatea care urmează lanțul de comandă este:

 • Autoritate funcțională.
 • Autoritate în linie.
 • Autoritate excesivă (dictatorială).
 • Autoritate democratică.

Identificați avantajul unei structuri divizionare:

 • Duplicarea resurselor în fiecare divizie.
 • Pregătire profesională mai adâncă.
 • Carieră conturată clar în cadrul fiecărei funcțiuni.
 • Coordonare simplificată între funcțiuni.

Structura cea mai bună pentru o organizație depinde de:

 • Departamente, compartimente mai mici, posturi.
 • Tehnologie, mărimea organizației, mediu.
 • Nivelurile de vârf, mijloc și operațional.
 • Structurile funcțională, pe divizii și matriceală.

Analiza postului este folosită pentru:

  • Îmbunătățirea procesului de recrutare.
  • Îmbunătățirea procesului de selecție a personalului.
  • Elaborarea unui sistem eficient de salarizare.
 • Întocmirea fișei postului.

Testul nr. 3

Stereotipurile sunt:

 • Erori de percepție.
 • Metode decizionale.
 • Teorii despre nevoi.
 • Teorii despre procesul motivării.

În cadrul organizațiilor, conflictele sunt:

 • Uneori dăunătoare, alteori benefice.
 • Întotdeauna dăunătoare.
 • Întotdeauna benefice.
 • Inexistente.

Care NU este o componentă a motivației?

 • Consecințele efortului.
 • Persistența efortului.
 • Direcția efortului.
 • Cantitatea de efort.

Un post care oferă o motivație slabă este definit prin:

 • Varietate redusă.
 • Autonomie redusă.
 • Fie varietate redusă, fie autonomie redusă.
 • Atât varietate redusă, cât și autonomie redusă.

Instrumentalitatea este probabilitatea ca:

 • Performanța să fie urmată de o anumită recompensă.
 • Un individ să obțină o anumită recompensă.
 • Un individ să aibă o anumită performanță.
 • Un individ să fie capabil să facă un anumit efort.

Într-o organizație puterea poate fi exercitată:

 • Numai asupra subalternilor.
 • Numai asupra colegilor.
 • Numai asupra superiorilor în ierarhie.
 • Asupra subalternilor, colegilor și superiorilor.

Autoritatea izvorăște din:

 • Deținerea unei anumite poziții în organizație.
 • Deținerea unor cunoștințe profesionale sau informații.
 • Faptul de a fi simpatizat de alte persoane.
 • Posibilitatea de a apela la pedepse și amenințări.

Comunicarea orizontală are loc între:

  • Persoane de pe același nivel ierarhic.
  • Un șef și un subaltern al său.
  • Un subaltern și șeful său.
 • Persoane situate pe oricare niveluri ierarhice.

Examenul final

Cap. 01. Managementul în organizații
Ce sunt managerii funcționali?

Cap. 02. Evoluția managementului
Menționați două caracteristici fundamentale ale birocrației.

Cap. 03. Mediile organizației
Enumerați componentele majore ale mediului extern al organizației.

Cap. 04. Responsabilitatea socială și etica
Ce este un comportament moral în management?

Cap. 05. Obiective și planuri organizaționale
O declarație care precizează acțiunile specifice care trebuie sau nu trebuie întreprinse într-o situație dată se numește                                                                 .

Cap. 06. Luarea deciziilor
Modelul satisfăcătorului descrie un decident care se comportă în acest mod:…

Cap. 07. Managementul schimbării și inovării
Menționați două surse importante ale rezistenței la schimbare a individului.

Cap. 08. Componentele de bază ale organizării
Menționați două aspecte pozitive ale descentralizării.

Cap. 09. Designul structurii organizatorice
Reprezentați grafic o structură organizatorică pe zone:

Cap. 10. Comportamentul uman în organizație
Care sunt cele trei categorii majore de conflict?

Cap. 11. Motivarea
Care sunt cele două tipuri de factori și cum acționează ei? (Teoria bifactorială, a lui Herzberg)
1. Factorii                                                          măresc                                                         ;
2. Factorii                                                          micșorează                                                         .

Ce este așteptarea, ca concept-cheie al teoriei așteptărilor (Victor Vroom)?

Cap. 12. Leadershipul
Explicați treptele disponibilității, conform teoriei leadershipului situațional (Hersey-Blanchard):
disponibilitate                                                         : subalternii                                                                                                                                 ;
disponibilitate                                                         : subalternii                                                                                                                                 ;
disponibilitate                                                         : subalternii                                                                                                                                 ;
disponibilitate                                                         : subalternii                                                                                                                                 .

Cap. 13. Comunicarea
Ce este filtrarea, din perspectiva comunicării?

Cap. 14. Controlul în organizație
Ce este controlul simultan?

Cap. 15. Sistemele informaționale
Definiți rețeaua de socializare.

spre meniu meniu

Teme pentru lucrarea de licență

Lista de mai jos este orientativă.
În principiu, absolut orice element din curs – luarea deciziilor, structura organizatorică, motivarea, comunicarea etc. – poate fi tratat în lucrarea de licență, cu condiția să facă obiectul unei abordări practice. În mod obișnuit, o asemenea abordare practică se face în cadrul unei organizații; pot exista, însă, și studii care privesc practicile dintr-o țară, ramură, tip de organizație ș.a.m.d., nemaifiind realizate într-o organizație anume.
Subliniez: elementele de mai jos sunt subiecte (teme), nu titluri.
Așadar, câteva exemple:

 • Cultura organizațională în firma X.
 • Modificarea culturii organizaționale în firma X.
 • Responsabilitatea socială asumată de firma X.
 • Etica comportamentului managerial în firma X.
 • Planificarea strategică/tactică/operațioanlă în firma X.
 • Aplicarea Managementului prin Obiective în firma X.
 • Îmbunătățirea luării deciziilor în firma X.
 • Colectarea ideilor noi ale angajailor în firma X.
 • Managementul inovării în firma X
 • Restructurarea firmei X.
 • Designul posturilor în firma X.
 • MRU în firma X.
 • Managementul conflictelor în firma X.
 • Managementul stresului în firma X.
 • Motivarea în firma X.
 • Leadershipul în firma X.
 • Comunicarea în firma X.
 • Realizarea controlului în firma X.
 • Proiectarea/îmbunătățirea/evaluarea/… unui sistem informațional în firma X.

De asemenea, se pot propune și subiecte care depășesc limitele materialului predat la curs, dar se referă la management, precum:

 • Managementul în organizațiile mixte/internaționale.
 • Managementul în organizațiile de naționalitatea…
 • Managementul în organizațiile din ramura/industria…
 • Managementul calității în firma X.
 • Managementul producției/operațiilor/stocurilor în firma X.

spre meniu meniu

Bibliografie

Manualul cursului

Lungescu, D.C. & Popa, M. & Salanță, I.I. (2015). Management. Concepte, tehnici, abilități (ediția a II-a, revizuită). Cluj-Napoca: Risoprint.

Alternativ (material mai vast decât cerințele examenului și pe alocuri mai greu de însușit):

Popa, M. & Lungescu, D. & Salanță, I.I. (2013). Management. Concepte, tehnici, abilități. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Alte lucrări

Aici sunt doar lucrări în română. Cele în engleză – mai mult decât recomandabile! – sunt aici.
 1. Borza, A. ș.a. (2005). Management. Cluj-Napoca: Risoprint.
 2. Burciu, A., ș.a. (2008). ). Introducere în management. București: Editura Economică.
 3. Burduș, E. & Căprărescu, Gh (1999). Fundamentele managementului organizației. București: Editura Economică.
 4. Burduș, E. ș.a. (2003). Managementul schimbării organizaționale (ediția a doua). București: Editura Economică.
 5. Chirică, S. (1996). Psihologie organizațională. Modele de diagnoză și intervenție. Cluj-Napoca: Casa de Editură și Consultanță „Studiul Organizării”.
 6. Ilieș, L. ș.a. (2009). Management. Cluj-Napoca: Risoprint.
  Ionescu, Gh. Gh., & Cazan, E. (2007). Management. Timișoara: Editura Universității de Vest.
 7. Johns, G. (1996). Comportament organizațional. București: Editura Economică.
 8. Mihuț, I. ș.a. (1998). Management. Alba Iulia: Universitatea „1 Decembrie”.
 9. Mihuț, I. ș.a. (2003). Management general. Cluj-Napoca: Carpatica.
 10. Militaru, G. (2005). Comportament organizațional. București: Editura Economică.
 11. Nicolescu, O., & Verboncu, I. (2007). Fundamentele managementului organizației. București: Editura Economică.
 12. Stăncioiu, I. & Militaru, Gh. (1998). Management. Elemente fundamentale. București: Teora.
 13. Stăncioiu, I., Purcărea, A., & Niculescu, C. (1993). Management. Cercetare-dezvoltare. București: Mondero.
 14. Zlate, M. (2004). Leadership și management. Iași: Polirom.

spre meniu meniu

Statisticile notelor din anii anteriori

CIG 1
anul 10 9 8 7 6 5 ≤4
2016-2017 ? ? ? ? ? ? ?
2015-2016 44 22 37 39 30 35 21
2014-2015 54 29 21 30 25 46 20
2013-2014 51 28 32 30 26 37 12
2012-2013 64 42 30 34 25 40 14
EG 1
anul 10 9 8 7 6 5 ≤4
2016-2017 ? ? ? ? ? ? ?
2015-2016 12 4 5 10 4 3 1
2014-2015 5 4 2 6 3 6 1
2013-2014 2 6 4 0 6 4 0
2012-2013 7 5 3 5 3 3 0
SPE 1
anul 10 9 8 7 6 5 ≤4
2012-2013 5 6 2 5 1 3 1
CIG 1 ID
anul 10 9 8 7 6 5 ≤4
2016-2017 ? ? ? ? ? ? ?
2015-2016 3 2 7 5 8 16 11
2014-2015 4 4 4 6 5 12 5
2013-2014 2 1 1 2 5 13 1
2012-2013 2 4 5 8 5 27 8

Baftă!

spre meniu meniu

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s