Managementul schimbării

Blog abandonat »»» Moodle

[Această pagină folosește 100% electroni reciclabili.]

Structura cursului

Cap. 1. Conceptul de schimbare
Cap. 2. Condițiile schimbării
Cap. 3. Procesul schimbării
Cap. 4. Schimbarea individuală
Cap. 5. Schimbarea organizațională
Cap. 6. Schimbarea durabilă

spre meniu menu

Planificarea pe săptămâni (zi)

Acest blog va fi abandonat, totul fiind mutat pe platforma Moodle a universității.

Pentru accesarea platformei de către studenți:
– adresa portalului: https://econ.elearning.ubbcluj.ro/moodle/;
– numele de utilizator: același ca pe academic.info;
– parola: CNP sau numărul pașaportului.

Nu descărcați fișele de lucru de aici, nu sunt cele de anul acesta!

Week Capitol Prelegere Seminar
1 Prezentarea cursului Seminar administrativ
2 1 Conceptul de schimbare Relevanța schimbării în ziua de astăzi
3 1 Managerul schimbării Managerul schimbării
4 2 Stimuli din mediu ai schimbării Analiza PESTLE
5 2 Analiza internă Factorii-cheie pentru succes în ramură
6 3 Variante strategice de schimbare Rolul simbolurilor într-un proces de schimbare
7 3 Etapele unui proces de schimbare Dezghețarea organizației
8 4 Schimbarea individuală Analiza câmpului de forțe
9 5 Cultura organizațională Potrivirea strategiei cu cultura organizațională
10 5 Schimbarea culturii organizaționale Organizația studioasă
11 6 Strategii de lansare Stiluri de a conduce schimbarea
12 6 Localizarea schimbării Schimbarea convingerilor și valorilor
13 6 Dinamica organizației Dinamica organizației
14 Dezvoltarea organizațională Dezvoltarea organizațională

spre meniu meniu

Conținutul fiecărei întâlniri (FR)

MDA 2 FR

Întâlnirea Tematica Subiecte de discuție
1 Chestiuni organizatorice
Cap. 1. Conceptul de schimbare
Ce este schimbarea?
Ce se schimbă în organizații?
Importanța schimbării în ziua de astăzi
„Schimbarea e bună – începe-o tu”
2 Cap. 2. Condițiile schimbării
Cap. 3. Procesul schimbării
Cap. 4. Schimbarea individuală
Schimbarea și funcțiile managementului
Analiza PESTLE
Fazele ciclului concurențial
Factorii-cheie ai succesului în ramură
Modelul în trei pași
„Cine mi-a luat cașul?”
Reacțiile împotriva schimbării
Ciclul acceptării schimbării
2 Cap. 5. Schimbarea organizațională
Cap. 6. Schimbarea durabilă
Cultura organizațională și componentele sale
Relația strategie-cultură
Schimbarea culturii organizaționale
Cercul virtuos al schimbării organizaționale
Schimbarea și leadershipul
Localizarea schimbării
Schimbarea evolutivă

MRU 1 FR

Întâlnirea Tematica Subiecte de discuție
1 Chestiuni organizatorice
Cap. 1. Conceptul de schimbare
Cap. 2. Condițiile schimbării
Ce este schimbarea?
Ce se schimbă în organizații?
Importanța schimbării în ziua de astăzi
„Schimbarea e bună – începe-o tu”
Schimbarea și funcțiile managementului
Analiza PESTLE
2 Cap. 2. Condițiile schimbării
Cap. 3. Procesul schimbării
Cap. 4. Schimbarea individuală
Cap. 5. Schimbarea organizațională
Cap. 6. Schimbarea durabilă
Fazele ciclului concurențial
Factorii-cheie ai succesului în ramură
Modelul în trei pași
„Cine mi-a luat cașul?”
Reacțiile împotriva schimbării
Ciclul acceptării schimbării
Schimbarea culturii organizaționale
Schimbarea și leadershipul

spre meniu menu

Notarea studenților (zi)

Structura notei

 • 6,0 puncte: examenul final (test cu întrebări deschise).
 • 1,0 puncte: activitatea în clasă.
 • 2,0 puncte: teme pentru acasă (4 teme × 0,5 puncte).
 • 1,0 puncte: din oficiu.

Notă: în cazul specializării GEP, din cauza faptului că lucrează modular, examenul final va avea 7 puncte, iar activitatea în clasă nu va fi luată în considerare formal.

Alte precizări

Nota finală este un număr întreg, între 1 și 10.
Examenul este luat numai dacă punctajul la testul final este de cel puțin 2,0 puncte (din 6,0 posibile), respectiv 3,0 (din 7,0 posibile) în cazul specializării GEP; în caz contrar, examenul este picat din cauza necunoașterii teoriei, chiar dacă restul punctajelor sunt mari. Atenție, punctajul de 2,0 la testul final este necesar, dar nu și suficient pentru luarea examenului!
Evident, nu poate lua examenul un student care nu participă la testul final.

Teme pentru acasă

Cu excepția primei, care are un caracter general, temele necesită citirea și înțelegerea capitolului 2 al cursului. Participarea la curs facilitează înțelegerea într-o măsură foarte mare.

 1. Schimbarea în România (atitudinea românilor față de schimbare). Eseu. Fără instrucțiuni, adică fără îngrădiri. Sunt aștepate abordări cât mai diferite. Notă: dacă studentul este dintr-o altă țară (Republica Moldova) sau trăiește într-o altă țară, poate trata schimbarea în țara respectivă – ideea este să descrie ceea ce cunoaște. Termen: 30 octombrie 2015, ora 16:00.
 2. Analiza PESTLE. Alegeți o industrie (un produs – gen „telefoane mobile”, „pâine”, „pantofi copii” etc.) și analizați componentele mediului extern, identificând factorii importanți care vor cere sau favoriza efectuarea unor schimbări producătorilor din acea industrie. Termen: 6 noiembrie 2015, ora 16:00.
 3. Fazele ciclului concurențial. Alegeți o industrie (un produs) – desigur, poate fi cea de la tema anterioară – și descrieți comportamentul concurenților, urmărind cele două faze, de convergență a ofertelor și de divergență a ofertelor. Termen: 13 noiembrie 2015, ora 16:00.
 4. Factorii-cheie ai succesului în ramură. Alegeți o industrie (un produs) – desigur, poate fi cea de la temele anterioare – și identificați factorii relevanți, care pot conduce organizația înspre succes sau eșec. Unii asemenea factori sunt menționați în lista din materialele didactice; dacă studentul identifică și alții, cu atât mai bine! Termen: 20 noiembrie 2015, ora 15:00.

» Instrucțiuni pentru predarea temelor pentru acasă.

Prezența

Prezența la ore nu este obligatorie pentru luarea examenului, însă este monitorizată și afectează nota prin intermediul punctajului pentru participarea activă în clasă.

spre meniu meniu

Notarea studenților (FR)

Structura notei

 • 7,0 puncte: examenul final (test cu întrebări deschise).
 • 2,0 puncte: teme pentru acasă (4 teme × 0,5 puncte).
 • 1,0 puncte: din oficiu.

Nota finală este un număr întreg, între 1 și 10.
Examenul este luat numai dacă punctajul la testul final este de cel puțin 3,0 puncte (din 7,0 posibile); în caz contrar, examenul este picat din cauza necunoașterii teoriei. Atenție, punctajul de 3,0 la testul final este necesar, dar nu și suficient pentru luarea examenului!
Evident, nu poate lua examenul un student care nu participă la testul final.

Teme pentru acasă

Cu excepția primei, care are un caracter general, temele necesită citirea și înțelegerea capitolului 2 al cursului, fie din silabusul pentru FR, fie din prezentările de la zi.

 1. Schimbarea în România (atitudinea românilor față de schimbare). Eseu. Fără instrucțiuni, adică fără îngrădiri. Sunt aștepate abordări cât mai diferite. Notă: dacă studentul este din Republica Moldova sau trăiește într-o altă țară, poate trata schimbarea în țara respectivă – ideea este să descrie ceea ce cunoaște.
 2. Analiza PESTLE. Alegeți o industrie (un produs – gen „telefoane mobile”, „pâine”, „pantofi copii” etc.) și analizați componentele mediului extern, identificând factorii importanți care vor cere sau favoriza efectuarea unor schimbări producătorilor din acea industrie.
 3. Fazele ciclului concurențial. Alegeți o industrie (un produs) – desigur, poate fi cea de la tema anterioară – și descrieți comportamentul concurenților, urmărind cele două faze, de convergență a ofertelor și de divergență a ofertelor.
 4. Factorii-cheie ai succesului în ramură. Alegeți o industrie (un produs) – desigur, poate fi cea de la temele anterioare – și identificați factorii relevanți, care pot conduce organizația înspre succes sau eșec. Unii asemenea factori sunt menționați în lista din materialele didactice; dacă studentul identifică și alții, cu atât mai bine!

Pentru toate temele, termenul este ultima zi a semestrului, adică 17 ianuarie 2016, ora 22:00.
Notă: chiar dacă la întâlnirea 1 am spus că anumite teme trebuie predate până la întâlnirea 2, termenul este sfârșitul semestrului.
» Instrucțiuni pentru predarea temelor pentru acasă.

spre meniu menu

Materiale didactice

informații despre verificările pe parcurs Prezentările de la curs, ca fișiere pdf (într-un pachet RAR).
Fișele de lucru utilizate la seminar: se pot descărca din fișele de lucru planificarea pe săptămâni.
Silabusul pentru FR: pentru MRU 1 | pentru MDA 2 (conținutul silabusului este exact același, diferă doar denumirea programului de masterat, scrisă pe copertă).

spre meniu menu

Exemple de întrebări

Explicați influența următoarelor surse ale schimbării: (1) piața, (2) competiția, (3) produsele, (4) birocrația, (5) complăcerea.

Enumerați cele patru domenii-cheie în care abilitățile manageriale în timp de schimbare diferă de cele în timp de stabilitate.

Reprezentați ciclul evolutiv al comportamentului concurențial:

Există două bariere majore în calea unei analize interne corecte:
1. …
2. …

Ce schimbări trebuie să aibă loc, într-o stare de tranziție, la nivelul elementelor menționate mai jos?
Indivizi: …
Structuri și sisteme: …
Climat: …

Enumerați trei instrumente de bază folosite pentru „dezghețarea” organizației.

Enumerați stadiile prin care trece individul în cadrul ciclului acceptării schimbării.

Menționați patru dimensiuni (caracteristici) ale unei culturi organizaționale.

Dacă un proiect de schimbare eșuează, cel mai probabil o face la nivelul acestei categorii manageriale: …

Enumerați elementele care vor face ca o schimbare să fie evolutivă sau statică.

spre meniu menu

Teme pentru disertație

Lista de mai jos este orientativă.
În principiu, o disertație ar trebui să urmărească un proces de schimbare din cadrul unei organizații reale.
Dar se poate limita și la o anumită componentă a managementului schimbării (analiza mediului etc.); în acest caz, se poate referi la oricare capitol din cursul predat (mai puțin cel introductiv).
Subliniez: elementele de mai jos sunt subiecte (teme), nu titluri.
Așadar, câteva exemple:

 • Managementul schimbării în cadrul organizației X [la modul general, nu referitor la o schimbare anume].
 • Implementarea schimbării […] în cadrul organizației X.
 • Analiza mediului extern al organizației X.
 • Analiza mediului intern al organizației X.
 • Identificarea surselor de schimbare pentru organizația X [ca metodologie folosită de organizația X].
 • Sursele de schimbare pentru organizația X [nu ca metodologie, ci identificarea concretă a surselor respective, în mediul real].
 • Stilurile de conducere a schimbării în organizația X.
 • Pregătirea schimbării […] în organizația X.
 • Schimbarea culturii organizaționale în organizația X.
 • Uneltele pentru dezghețare folosite pentru schimbarea […] în organizația X.
 • Contracararea temerii de schimbare în organizația X.
 • Localizarea schimbării în structura formală|informală a organizației X.
 • Localizarea schimbării pe diferite niveluri ierarhice din organizația X.
 • Schimbarea durabilă în organizația X.
 • Dezvoltarea organizațională în organizația X.

De asemenea, se pot propune și subiecte care depășesc limitele materialului predat la curs, dar se referă la schimbare, precum:

 • Managementul ideilor.
 • Tehnicile de creativitate.
 • Managementul cunoașterii [knowledge management].
 • Dezvoltarea produselor noi ș.a.m.d.

spre meniu menu

Bibliografie

Aici sunt doar lucrări în română. Cele în engleză – mai mult decât recomandabile! – sunt aici.
 1. Burduș, E. ș.a. (2003). Managementul schimbării organizaționale (ediția a 2-a). București: Editura Economică.
 2. Clarke, L. (2002). Managementul schimbării. București: Teora.
 3. Predişcan, M. (2004). Schimbare organizațională. Ce, când și cum să schimbăm. Editura Universității de Vest.
 4. Vlad, D.V. (2010). Schimbare și dezvoltare organizațională. Cluj-Napoca: Risoprint.

spre meniu menu

Statisticile notelor din anii anteriori

O regulă de aur a managementului este aceasta: Ce se măsoară se îmbunătățește. Așadar, am măsurat performanțele studenților din anii anteriori, pentru ca dumneavoastră să le îmbunătățiți 🙂

AI 2
anul 10 9 8 7 6 5 ≤4
2015-2016 ? ? ? ? ? ? ?
2013-2014 5 0 3 3 3 4 0
2012-2013 2 0 0 0 0 0 0
2011-2012 1 3 1 0 0 1 1
2010-2011 11 5 4 2 3 6 0
GEP 2
anul 10 9 8 7 6 5 ≤4
2015-2016 ? ? ? ? ? ? ?
2014-2015 2 1 6 3 4 6 0
2013-2014 1 0 0 0 1 1 0
2011-2012 3 0 2 1 1 1 0
2010-2011 7 5 7 5 3 4 0
GEPM 2
anul 10 9 8 7 6 5 ≤4
2011-2012 2 1 0 1 2 2 0
MDA 2
anul 10 9 8 7 6 5 ≤4
2015-2016 ? ? ? ? ? ? ?
2014-2015 5 2 5 6 6 10 4
2013-2014 10 1 10 5 7 7 0
2012-2013 17 6 5 9 2 3 1
2011-2012 12 12 7 7 6 11 3
2010-2011 19 8 8 10 7 10 2
2009-2010 46 39 29 32 30 27 1
MRU 2
anul 10 9 8 7 6 5 ≤4
2014-2015 8 4 9 10 7 5 1
2013-2014 20 5 9 5 4 1 0
2012-2013 24 8 3 5 2 1 0
2011-2012 20 11 6 3 7 1 3
2010-2011 28 10 12 4 6 3 0
2009-2010 69 25 18 20 14 9 2
MRU 1
anul 10 9 8 7 6 5 ≤4
2015-2016 ? ? ? ? ? ? ?
2014-2015 18 10 7 6 6 2 0
SPMK 2
anul 10 9 8 7 6 5 ≤4
2009-2010 8 5 2 3 0 2 0
MDA 2 FR
anul 10 9 8 7 6 5 ≤4
2015-2016 ? ? ? ? ? ? ?
2013-2014 4 3 0 2 2 1 0
2012-2013 2 2 6 4 3 6 1
2011-2012 9 6 5 5 5 13 2
2010-2011 7 7 5 11 11 14 3
2009-2010 4 3 6 6 6 4 0
MRU 2 FR
anul 10 9 8 7 6 5 ≤4
2014-2015 4 3 1 2 1 0 1
2013-2014 5 1 2 1 1 1 0
2012-2013 9 2 9 5 5 5 2
2011-2012 9 10 4 4 4 3 1
2010-2011 17 9 7 15 11 14 1
2009-2010 6 11 6 8 2 1 0
MRU 1 FR
anul 10 9 8 7 6 5 ≤4
2015-2016 ? ? ? ? ? ? ?
2014-2015 7 5 1 2 0 1 1
MDA 2 Zalău
anul 10 9 8 7 6 5 ≤4
2010-2011 8 3 1 4 0 0 0

Baftă!

spre meniu menu

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s